Fråga om ombudsersättning och utbildningskrav

2016-04-26 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej jag undrar om det är en skälig ersättning per timme på 750 kr för ett ombud i tvistemål.Utöver vill jag veta om du anlitar ett ombud vad behöver denna person ha för utbildningsbakgrund?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ersättning för ombud kan variera väldigt mycket beroende på kompetens, byrå och andra faktorer. Det är svårt att säga om priset är lämpligt för just det ombudet det är fråga om. Det finns vissa ombud som har 3000 kr som timarvode, det är med andra ord beroende på många faktorer.

Ombudet behöver inte vara utbildat, i Sverige råder inget advokattvång i domstol vilket innebär att även en juridiskt oskolad person har möjlighet att kunna föra sin talan själv.

Juridiskt skolade personer kan dock vara att föredra särskilt i mer komplicerade mål, men även i simpla mål. Processen blir smidigare vilket kan förkorta tvistens längd och därmed processkostnaderna.

Det finns dock allmänna krav på ombud som anges i RB 12 kap. Om ombudet visar oredlighet, oskicklighet, oförstånd eller annars är olämplig kan ombudet avvisas som ombud, det är ställs dock höga krav för att ett ombud ska avvisas. ett olämpligt ombud kan även komma att ses som vårdslös processföring vilket kan påverka fördelningen av rättegångskostnaderna enligt RB 18 kap. 6 §.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Sedja Abed Ali
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1079)
2020-10-26 Preskriptionstid vid förundersökning
2020-10-25 Kan ett mål tas upp på nytt om det tillkommer nya omständigheter efter domen vunnit laga kraft?
2020-10-24 När vinner en dom laga kraft
2020-10-23 Polis möjlighet att utföra kroppsvisitation/besiktning

Alla besvarade frågor (85413)