Fråga om ogiltighet trots formenligt giltigt köp av fastighet

2016-01-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vilka möjligheter finns att häva en försäljning av en fastighet som är såld med hjälp av en av två bröstarvingar till fastighetsägaren,Fastighetsägaren är 95 år och jag anser att fastighetsägaren är manipulerad av den ena bröstarvingen.Fastighetsägaren är inte omyndigförklarad.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller fastigheter finns den relevanta lagstiftningen i Jordabalken (JB).

För köp av fastighet uppställs ett strikt sk. formkrav, vilket måste ha vidtagits för att förvärvet i första hand ska anses vara giltigt. Formkravets utformning framgår av JB 4:1. Jag förutsätter här att fastighetsägaren redan har sålt fastigheten i enlighet med dessa formkrav och att den nya ägaren agerat i god tro samt har beviljats lagfart.

JB uppställer trots detta vissa situationer där ett formkravsenligt godtrosförvärv likväl inte behöver vara giltigt. En av dessa situationer framgår av JB 18:3 2p som säger att ett köp, oavsett god tro, inte är giltigt om den: ”rätte ägaren, när han utfärdade den handling på vilken äganderätten grundats, var… omyndig eller handlade under påverkan av en psykisk störning…”.

Det komplicerade i din frågeställning utgörs av huruvida den forne fastighetsägaren nu kan komma att anses att ha varit för stunden oförståndig eller klensinnad och därmed förledd i sådan grad att den godtroende köparens förvärv kan anses som ogiltigt. För den bedömningen och även en bedömning om det överhuvudtaget kan komma att gå att bevisa krävs en mer omfattande utredning, särskilt beträffande hur fastighetsöverlåtaren själv upplever situationen. Är det även flera eventuella underliggande arvsrättsliga aspekter i frågan kan det finnas möjlighet till en annan vändning.

För att gå vidare i ärendet och undersöka om det faktiskt kan föreligga förutsättningar för ogiltighet i det förevarande fallet rekommenderar jag att du tar kontakt med en juridisk rådgivare, som kan sätta sig in i samtliga förutsättningar. Tid hos sådan kan snabbt och smidigt bokas genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2050)
2021-06-12 Ge bort lägenhet men bo kvar?
2021-06-06 Får en fastighetsägare fylla igen ett dike på sin tomt som har betydelse för en villaägarförening?
2021-05-31 Ofullständig fråga
2021-05-29 kan man ingripa mit granne som stjäl ens tvättider?

Alla besvarade frågor (93065)