Fråga om ogiltiga skäl till uppskov av tjänstledighet

2017-11-19 i Studieledighet
FRÅGA
En fråga angående Studieledighet. Förbehållet arbetsgivarens rätt att uppskjuta ledighet. Ska grundas på giltigt skäl. När har man som arbetstagaren rätten att kräva att vissa anledningar ej är giltiga?T ex. Ett stort företag hävdar brist på arbetstagaren. Medans dennes verksamhet är så stor att personal kommer och går stup i kvarten. Vart kommer arbetstagarens motprestation in i mätningen mellan arbetsgivarens skyldighet och arbetatagarens rätt?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till studieledighet regleras i lag (1974:891) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

När har man rätt till studieledighet?

En arbetstagare har rätt till tjänstledighet för att studera, men det krävs att man varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt 12 månader under de senaste två åren (se här och här)

Arbetsgivaren har en möjlighet att skjuta upp ledigheten upp till 6 månader, detta för att lagstiftaren velat balansera arbetstagarens rätt till ledighet så att arbetsgivaren själv ska kunna planera sin verksamhet så långt som möjligt. Arbetsgivaren måste i sådant fall då genast meddela dig om uppskovet och även skälen till detta (se här).

Ogiltiga skäl för uppskov?

Det framgår inte specifikt av lagen vilka skäl till uppskov som kan anses ogiltiga. Men om man istället vänder på frågan så har arbetsgivaren som sagt rätt att skjuta upp en ledighet för studier för att denne ska kunna planera sin verksamhet så långt som möjligt. Arbetsgivaren kanske behöver tid på sig att hitta en ersättare eller helt enkelt planera om sin verksamhet om en arbetstagare ska få studieledighet. Om arbetsgivaren däremot inte har något sådant skäl till uppskov, som hänför sig till planerandet av verksamheten, så borde det inte ses som ett giltigt skäl.

Utgångspunkten är ju som sagt att arbetstagaren alltid har rätt till tjänstledighet för studier om denne varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt 12 månader under de senaste två åren.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Emelie Ström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?