Fråga om offentlig försvarare

2017-05-22 i Rättshjälp
FRÅGA
hej, jag ska snart ha rättegång där jag är misstänkt i målet, jag har även erkänt brottet gäller skadegörelse med skador på 2000 kr. Tingsrätten har gjort bedömningen att ja inte är i behov av någon advokat vad innebär detta?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Enligt 21 kap 3 § rättegångsbalken (1942:740) kan domstol utse en offentlig försvarare för en tilltalad. Det är domstolen som gör bedömningen om det är nödvändigt. Vid bedömningen av om den tidigare tilltalade är i behov av försvarare beaktar domstolen brottets beskaffenhet, den tidigare tilltalades personliga förhållanden och vilka utredningsåtgärder som ska vidtas.Vanligtvis utses inte en offentlig försvarare om brottet är sådant att straffet brukar bli böter. Vid mindre allvarliga brott utser domstolen offentlig försvarare endast om det särskilda skäl för det. Om den tilltalade har vid mindre allvarliga brott erkänt är det vanligt att någon försvarare inte behöver förordnas. Om påföljden för brottet kan tänkas bli fängelse i mer än sex månader, förordnas vanligtvis offentlig försvarare.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättshjälp (71)
2021-03-25 När kan tingsrätten neka dig en offentlig försvarare?
2021-03-05 Kostnad för försvarare
2021-01-31 Vem får vara juridiskt ombud i tvistemål?
2020-12-31 Fråga angående rättskydd och rättshjälp.

Alla besvarade frågor (94271)