FrågaPROCESSRÄTTRättshjälp22/05/2017

Fråga om offentlig försvarare

hej, jag ska snart ha rättegång där jag är misstänkt i målet, jag har även erkänt brottet gäller skadegörelse med skador på 2000 kr. Tingsrätten har gjort bedömningen att ja inte är i behov av någon advokat vad innebär detta?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Enligt 21 kap 3 § rättegångsbalken (1942:740) kan domstol utse en offentlig försvarare för en tilltalad. Det är domstolen som gör bedömningen om det är nödvändigt. Vid bedömningen av om den tidigare tilltalade är i behov av försvarare beaktar domstolen brottets beskaffenhet, den tidigare tilltalades personliga förhållanden och vilka utredningsåtgärder som ska vidtas.Vanligtvis utses inte en offentlig försvarare om brottet är sådant att straffet brukar bli böter. Vid mindre allvarliga brott utser domstolen offentlig försvarare endast om det särskilda skäl för det. Om den tilltalade har vid mindre allvarliga brott erkänt är det vanligt att någon försvarare inte behöver förordnas. Om påföljden för brottet kan tänkas bli fängelse i mer än sex månader, förordnas vanligtvis offentlig försvarare.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu BugdayliRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”