FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt10/05/2016

Fråga om nyttjanderätt till väg och bygglov kan hindra en fastighetsägare att sätta upp grind och skylt

Hej! Vi äger en villa och till den kommer vi genom att köra över grannens tomt genom ett servitut vi har. Den här grannen äger också marken som är bakom oss, så hon brukar passera. Många personer brukar använda vägen som gångväg och vi visste detta när vi köpte huset, men nu vill vi sätta upp en grind mot grannens tomt samt en grind mot grannens mark eftersom vi har hundar som vi vill hindra att kunna springa ut på vägen eller till grannens tomt. Grindarna kommer inte vara låsta och vi tänkte sätta upp en skylt där de står att det finns lösa hundar, så att allmänheten vet om detta. Har vi rätt att göra detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Som jag förstår det äger ni en fastighet som det går en väg genom. Svaret på er fråga beror då av om ni på något sätt begränsas i hur ni får utnyttja er fastighet. Sådana begränsningar kan uppkomma på flera olika sätt varför det är viktigt att ni vet dels om någon sådan begränsning finns, dels av vilket slag en eventuell begränsning är. Här nedan har jag översiktligt redovisat en del begränsningar som skulle kunna vara relevanta i er situation. Först förklarar jag vilka begränsningar som skulle kunna vara relevanta i förhållande till er granne. Därefter förklarar jag vilka begränsningar som skulle kunna vara relevant i förhållande till allmänheten.

I förhållande till er granne

I förhållande till er granne skulle er rätt att använda er fastighet kunna begränsas på exempelvis följande sätt:

1. Er grannes fastighet har ett servitut enligt 14 kap. jordabalken (1970:994) som innebär en rätt att använda er väg.

2. Er granne har en rätt att använda vägen på grund av att ni genom faktiskt handlande har ingått ett avtal om den saken.

3. Er grannes fastighet har en rätt att använda en väg på er fastighet enligt 49 § anläggningslagen (1973:1149).

Det finns också andra sätt att få nyttjanderätt till en väg som finns på någon annans fastighet. Det viktiga är, som jag sade ovan, att ni undersöker vad för rättighet som kan belasta er fastighet. Här kan det vara bra att ni frågar såväl Lantmäteriet som er granne. Observera också att i vissa fall kan t.ex. ett servitut som inte är inskrivet hos Lantmäteriet upphöra om ni inte visste om det när ni köpte er fastighet.

När det gäller rättigheter vilka grundas på avtal av olika slag (t.ex. servitut) är det viktigt att ni undersöker avtalets villkor. Om era grindar skulle hindra att er granne använder er väg enligt avtalet kan det röra sig om avtalsbrott.

Om er grannes rättighet istället grundas på 49 § anläggningslagen (1973:1149) är det viktigt att ni kontrollerar att den inte är förenad med ett grindförbud enligt 52 § anläggningslagen (1973:1149).

Oavsett vilket fall det rör sig om kan det dock vara en god idé att ni hör med er granne om det går bra för henne att ni sätter upp grindarna.

I förhållande till allmänheten

Om er fastighet omfattas av en detaljplan kan ni behöva bygglov för att sätta upp en skylt, se 6 kap. 3 § plan- och byggförordningen (2011:338). Det finns dock en viss möjlighet för er kommun att bestämma att bygglov ändå inte krävs. Därför rekommenderar jag att ni hör med er kommun i den frågan.

Det kan också vara värt att se upp så att ni inte träder allemansrätten för när, men i ert fall bör det inte vara ett problem. Den regel som kan vara relevant i ert fall finns nämligen i 26 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) vars syfte är att se till så att allmänheten kan passera.

Sammanfattning

Mot er granne beror svaret på frågan helt på vilken rättighet hon har att använda er väg. Mot allmänheten kan det vara värt att ni hör med er kommun om ni behöver bygglov för er skylt, för det fall att er fastighet omfattas av en detaljplan.

Jag hoppas att det var svar på er fråga!

Behöver ni vidare hjälp med nyttjanderätt till väg, bygglov eller liknande frågor är ni välkomna att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”