Fråga om nedläggning av förundersökning

Hej,

Jag anmälde män, som köpte nakenbilder av mig.

Rubriceringen blev "utnyttjande för sexuell posering"

Fallet blev nerlagt.

Jag är 17år, dom visste om mitt självskadebeteende. Hade sparat allt.

Varför lade dom ner det?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Det är inte helt lätt att besvara din fråga utan att känna till alla omständigheter i fallet. Jag utgår ifrån att en förundersökning har inletts efter att du anmält männen till polisen. Din fråga blir då varför förundersökning har blivit nedlagd.

Reglerna om förundersökning finns framför allt i 23 kap. rättegångsbalken (RB) och i förundersökningskungörelsen (FK). När ett brott har kommit till polisens kännedom inleds en förundersökning (23 kap. 1 § RB). Ett brott kan komma till polisen kännedom t.ex. genom en polisanmälan. Syftet med en förundersökning är att utreda vem som är skäligen misstänkt för brottet och om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal (23 kap. 2 § RB). När ett brott av enklare beskaffenhet är begånget, är det polisen som leder förundersökning, i annat fall kan det vara en åklagare.

När det inte finns anleding att fullföja förundersökningen ska den läggas ner (23 kap. 4 § RB). Skäl till att förundersökningen inte längre bör fullföljas kan vara att det saknas spår efter brottslingen eller att den misstänkte har försvunnit. Om det visar sig att det inte är fråga om brott eller att gärningsmannen var under 15 år vid brottet eller har avlidit ska förundersökningen inte heller fullföljas. De vanligaste skälen för nedläggning är dock att någon misstanke inte längre kvarstår eller att utredningsmöjligheterna har tömts ut.

En förundersökning kan vidare läggas ner av så kallade processekonomiska skäl. Det gäller när kostnaderna för utredningen inte står i rimligt förhållande till brottets betydelse och brottet inte kan tänkas ge mer än tre månaders fängelse, eller om det av olika skäl kan antas att ett åtal inte kommer att väckas (23 kap. 4a § RB).

Det är svårt att i ditt fall svara på varför en förundersökningen har lagts ner. Vanligen handlar det om att det inte finns tillräckliga bevis, att en misstänkt saknas eller att det saknas ytterligare utredningsmöjligheter.

Ett beslut om att lägga ner en förundersökning kan inte överklagas. Däremot kan beslut tagna av polis eller åklagare överprövas. Det kan du läsa mer om här. Du kan även läsa om överprövning och om varför en förundersökning läggs ner på polisens hemsida.

Jag hoppas att du med hjälp av denna information kan få svar på varför polisen/åklagaren har lagt ner förundersökningen i ditt fall.

Med vänlig hälsning,

Mikaela Wedbäck PizevskaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo