Fråga om när kommunala skolors expeditioner måste vara bemannade

2016-11-25 i Myndigheter
FRÅGA
Hej! Jag undrar vilka skyldigheter kommunala skolor har att ha expeditionen bemannad - såväl under terminen som när det är lov.
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!
Mot bakgrund av att kommunala skolor utgör så kallade förvaltningsmyndigheter regleras dessa av Förvaltningslagen. Detta innebär, enligt 5 § tredje stycket Förvaltningslagen, att kommunala skolors expeditioner måste hålla öppet åtminstone två timmar varje helgfri måndag - fredag (d.v.s. oavsett om det är lov eller inte). Om det är fråga om midsommarafton, julafton eller nyårsafton behöver dock expeditionen inte hålla öppet.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?