Fråga om muntligt ingånget hyresavtal

2016-12-14 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej, jag var och tittade på en lägenhet i andrahand, tyckte den var ok och sa att jag var intresserad, ägaren ringde och sa att hon ville att jag och min man blev hyresgästerna. Jag sa att jag var glad för det. Men då fick jag svar på en bättre lägenhet med lägre hyra. Är jag nu bunden av det första avtalet? Vi har inte skrivit på något kontrakt, min man har inte ens sett första lägenheten då han var sjuk vid visningen.Vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

12 kap. 2 § i Jordabalken säger att ett hyresavtal ska upprättas skriftligen om antingen hyresvärd eller hyresgäst begär det. Däremot finns det ingen särskilt bestämmelse som talar om ifall ett bindande hyresavtal har ingåtts. Det betyder att allmänna avtalsrättsliga regler gäller och det betyder att ett muntligt avtal är lika juridiskt bindande som ett skriftligt. Ett avtal kommer till stånd genom ett anbud (i ditt fall en förfrågan om ni vill bli hyresgäster) och en accept (att du tackar ja), därav är ett avtal slutet och då gäller det som ni har kommit överens om. Frågan är om ditt svar på frågan är att betrakta som en uttrycklig accept, av din fråga verkar det som att det inte är helt självklart. Det hela mynnar ut i en tolkning av ditt svar och hur det har uppfattats av hyresvärden. Viktigt att poängtera är att ett avtal bygger på frivillighet och att parterna är överens. Det svåra när det gäller muntliga avtal är att de är mycket svårare att bevisa än om det finns i skrift, och det ålligger den som påstår att ett avtal har ingåtts att bevisa det.

Mitt råd till dig är att i första hand ta kontakt med hyresvärden och förklara din situation. Skulle ni bli oense har vi erfarna jurister som kan hjälpa dig och med tillgång till hela bakgrundssituationen komma fram till en rimlig tolkning av om ett avtal har ingåtts eller inte. Du kan boka tid genom att klicka här.

Hoppas att mitt svar var till hjälp!

Maria Pettersson
Fick du svar på din fråga?