Fråga om muntligt avtal är bindande vid uthyrning av lägenhet

Hej!

Vi tackade ja till en lägenhet men ej skrivit på. Fick detta svar av hyresvärden. Men vad gäller enligt lag?

Hej

Det är väl inte helt ok med tanke på att ni ingått ett muntligt avtal med oss och att jag den 5/9 skrivit ut och signerat kontrakt som ni i normala fall skulle skrivit på redan då, men vi kom överens om att ta det i samband med inflyttning.

Jag kan möjligtvis sträcka mig till att ni betalar in hyran för juli och att vi därefter anser ärendet avklarat

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har i mitt svar utgått ifrån att detta rör sig om uthyrning av hyresrätt.

Är muntligt avtal bindande?
Ja, när det är fråga om hyresrätt finns det inga formkrav på hur avtalet måste ingås utan då är ett muntligt avtal lika giltigt som ett skriftligt.

Vad gäller uppsägning av avtal innan tillträde?
Hyresgästen kan i undantagsfall säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan. Ett exempel på när det är möjligt är om hyresrätten inte kan användas som bostad (se här).

Om inte undantagsfallen är tillämpbara så har hyresgästen alltid rätt att säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid (se här). Hyresavtalet upphör då vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Har annan uppsägningstid avtalats så gäller den överenskommelsen endast till förmån för hyresgästen.

Sammanfattningsvis tycks du inte ha någon grund för att säga upp avtalet med omedelbar verkan utan det är tre månaders uppsägningstid som gäller. Att din hyresvärd sedan meddelat att enbart juli månad behövs betalas är därför till din fördel och något du bör godta då det är färre månader än vad uppsägningstiden om tre månader är.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,Emelie StrömRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning