Fråga om möjlighet att förmå granne att avstå från att blåsa in löv på egen fastighet

2016-03-19 i Fastighet
FRÅGA
Hej! Vi köpte hus sommaren 2013, med stor trädgård och många stora etablerade lövträd. Granne med oss bor en kvinna som valt att hugga ner alla sina träd och bygga ett nytt hus nära vår lilla "skog" - det gjorde hon 2 år innan vi ens flyttade in. På tre sidor är hon omgärdad av skog, våra träd är en av de tre sidorna.Hösten 2015 började vår granne använda sin lövblås och blåsa alla löv tillbaka in på vår tomt, självklart blåser hon då in löv från andras träd och även skräp från gatan. Allt hamnar på vår tomt. Hon gnäller samtidigt om att det är så jobbigt med alla löven och att vi borde hjälpa henne ta bort löven på hennes tomt, eftersom det är våra löv. Alternativt, säger hon, borde vi hugga ner alla våra träd, för det har ju hon gjort.Det bör nämnas att inga av våra grenar hänger över på hennes tomt.Så frågorna är: 1. Har hon rätt att blåsa över alla löv på vår tomt? 2. Har hon rätt att kräva att vi ska hjälpa henne ta hand om löven? 3. Har vi någon laglig rätt att stoppa henne i det hon gör? Tack på förhandMvh T&T
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Den enda förekommande regeln som tar sikte på grannsämja stipuleras i Jordabalkens 3 kap. 1 §, denna lyder:

1 § Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen.

Det som förstås med denna paragraf är att skälig hänsyn ska tas vid varje åtgärd en fastighetsägare tar på sin egen fastighet och som får betydelse för en annan fastighet. Det skulle i det här verket kunna tänka sig att åtgärder i form av lövblåsning från den egna fastigheten till en annan likväl som efterlämnande av löv från den egna fastighetens träd, skulle kunna anses vara oaktad hänsyn till omgivningen.

För den typen av åtgärder en grannfastighet vidtar som kommer att ha betydelse för den egna fastigheten finns det möjlighet att väcka talan grundad på denna paragraf. En sådan talan kan avse exempelvis ett föreläggande av att- eller ett förbud mot att blåsa löv från den egna fastigheten in på er fastighet.

Vid en prövning av huruvida lövblåsningen utgör en oförenlig åtgärd med denna bestämmelse kommer domstol att göra en intresseavvägning genom vilken den kommer att väga era respektive behov av att inte få löv blåsta mot er fastighet mot den andra fastighetsägarens behov av att inte ha löv på sin fastighet, alternativt om det finns något annat sätt för den senare att göra sig av med samma löv genom andra metoder inom rimliga gränser.

Sammanfattningsvis går det att konstatera att svaret på huruvida det finns laglig rätt att stoppa dylikt lövblåsande kommer att utmynna i ett ”det beror på”. Och vad det kommer att bero på är just en sådan intresseavvägning som beskrivits ovan.

Behöver ni hjälp att formulera och inge en stämningsansökan för ett försök att förmå en domstol att endera utdöma ett föreläggande eller förbud mot att er granne blåser över löv till er fastighet rekommenderar jag att ni kontaktar oss på Lawline för vidare vägledning. Detta gör ni enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (522)
2020-11-26 kan en monterad billyft vara byggnadstillbehör?
2020-11-21 Hur skriver jag över min andel av bostaden på min son?
2020-11-19 Fastighetstillbehör - tvist
2020-11-17 Fel i fastighet

Alla besvarade frågor (86869)