Fråga om misshandel och preskription

Hej,

När jag var runt sex år gammal blev jag slagen av en polis på mitt dagis. Som små barn i allmänhet tyckte jag det var spännande med pistoler och gick bakom honom och tittade på den. Då vände han sig om, tog min ena arm och gav mig en rejäl örfil. Ingen av personalen gjorde något åt det. Detta var runt 1979, jag antar att det är preskriberat nu men ville fråga...?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Enligt 3 kap 5 § brottsbalken gäller det att den som tillfogar annan person kroppsskada eller smärta döms för misshandel i fängelse i högst två år. Om brottet var ringa till böter eller fängelse i högst sex månader. Ett uttryckligt förbud mot barnaga infördes 1979 i Sverige, av 6 kap 1 § föräldrabalken har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

Att slå ett barn är olagligt. Om en person slår någon annan med en örfil kan den dömas för misshandel, troligtvis av ringa graden. Enligt 35 kap 1 § brottsbalken är preskriptionstiden för misshandel fem år samt ringa misshandel två år. Brottet i detta fall är alltså preskriberat och den personen kan inte dömas till påföljd. Dock var det polisen gjorde fel.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu BugdayliRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”