Fråga om man måste betala hyran under uppsägningstiden om man flyttar tidigare

Vår hyresvärd ska sälja sitt hus, vi får besked 2 v före vår 6 v långa utlandsresa. Vid hemkomst innebär det att vi har 1 mån på iss att flytta. Vi beslutar att flytta innan, då vi ej vet hur fortsatt kontrakt eller uthyrning kan eller ej kan komma att se ut.

På 2 v flyttar vi allt och lämnar nycklarna. Vid hemkomst åberopar hyresvärd 3 mån uppsägning och vill ha hyra för minst 2. Det är de som ska sälja, därav som vi ska flytta. Kan de kräva mig på denna hyra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresrättsliga frågor återfinns i jordabalken, även kallad hyreslagen. Där regleras uppsägningstiden för hyresavtal för bostadslägenheter, vilken är 3 månader. Avtalet er emellan upphör därför inte att gälla förrens efter dessa 3 månader har passerat (se här). Det innebär att ni som hyresgäster har en skyldighet att betala för dessa 3 månader oavsett om ni bor kvar hela tiden ut eller inte. Ett undantag för er att slippa undan hyran under uppsägningstiden är om huset skulle säljas innan er uppsägningstid är över. Men sker försäljning efter är ni alltså bundna till 3 månaders betalning av hyror.

Ni kan givetvis tillsammans med hyresvärden komma överens om något annat, men gör ni inte det har alltså hyresvärden rätt att kräva betalning för samtliga 3 hyror under uppsägningstiden.

Hoppas du fått svar på din fråga!


Vänligen,


Emelie StrömRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning