Fråga om man kan upprätta ett skriftligt anställningsavtal efter det att anställningen redan pågått en tid samt om man kan bevisa att ett muntligt eller konkludent anställningsavtal föreligger.

2019-01-30 i Anställningsavtal
FRÅGA
Hejsan! Det är så att jag för tillfället jobbar på ett hotell där jag har varit anställd i ca 8 månader men har aldrig skrivit på ett anställningsavtal. Min fundering är om det går att göra nu trots att jag redan jobbat där så länge och om det i såna fall går att bevisa att jag jobbat där sedan 8 månader tillbaka? Har lönespecifikationer och sms om jobb som kanske kan vara bevis på anställning men hade helst haft ett anställningsavtal. Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett anställningsförhållande kan uppstå på flera sätt och det finns således inga formkrav avseende hur en överenskommelse om anställning kan uppstå. Ett anställningsavtal behöver alltså inte vara skriftligt för att vara bindande, utan det räcker med en muntlig överenskommelse. Ett anställningsavtal kan också ingås konkludent, innebärande att en person handlar på ett sätt som bekräftar att denne anser sig bunden av ett avtal utan att någon uttrycklig viljeförklaring skett. Utifrån de omständigheter du anger i din fråga är min bedömning att det finns ett bindande anställningsavtal mellan dig och hotellet som har ingåtts antingen muntligen eller konkludent.

Vidare är det möjligt att upprätta ett skriftligt avtal efter att anställningen har pågått i åtta månader. Ett sådant fysiskt avtal får i sådana fall betraktas utgöra en precisering av anställningsvillkoren. Ett undertecknande av ett sådant avtal saknar alltså betydelse för huruvida ett bindande anställningsavtal föreligger eller inte. Det är av stor betydelse utifrån bevissynpunkt att som arbetstagare ha ett skriftlig anställningsavtal. Detta eftersom det kan vara svårt att bevisa att ett anställningsavtal uppkommit på något annat sätt.

Huruvida det går att bevisa att du varit anställd i åtta månader och fortfarande är anställd beror på omständigheterna i det specifika fallet. Utifrån det du beskriver finns det faktorer som talar för att ett anställningsförhållande har förelegat och fortfarande föreligger, exempelvis de existerande sms-konversationerna och lönespecifikationerna. Vad som också kan tala för att ett anställningsförhållande har förelegat och fortfarande föreligger är eventuella arbetskollegors vittnesmål om ditt arbete på hotellet. Det ska understrykas att det är den som påstår att ett anställningsförhållande föreligger som också ska bevisa detta. Utifrån de omständigheter du nämnder i din fråga är min preliminära bedömning att du borde ha goda chanser att kunna bevisa detta.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsavtal (108)
2021-05-30 Säga upp anställningsavtal (sommarjobb)
2021-05-24 Frånträda anställningsavtal innan tillträde
2021-05-22 Bunden av muntligt anställningsavtal?
2021-04-21 Kan man bli provanställd flera gånger och behöver arbetsgivaren ge dig ett anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (93069)