Fråga om låsbyte

2017-12-05 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
har sommarvatten med min granne som har tagit för givet att man kan använda vattnet vintertid, trots att hela byggnaden + pump är gjord för sommarbrukmin frågajag vet att jag får stänga vattnet men får jag byta lås , då ingen skall ha vatten enligt avtal
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du byter lås till något som din granne har rätt att ha tillgång till så kan det ses som att du rubbar dennes besittning, vilket innebär att du kan göra dig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande i enlighet med 8 kap. 8 § brottsbalken. Jag rekommenderar därför att inte byta låset i dagsläget.

I regel är det Kronofogdemyndigheten som bestämmer om och när man får byta lås. Du kan således vända dig dit och höra med de. Du bör också titta på det avtal ni har sinsemellan - framgår det t.ex. något om vad som sker för det fall att ena parten inte håller sig till avtalet? Avtalsbrott? Framgår det att grannen inte alls får använda vattnet vintertid? Du kan även väcka en fullgörelsetalan i tingsrätten och yrka att din granne ska underlåta att agera på ett visst sätt, t.ex. att upphöra med att använda vattnet vintertid. Detta ses som en s.k. förbudstalan - man vill förbjuda någon att göra något.

I första hand är det såklart bäst om du talar med din granne. Jag antar dock att du redan har gjort det. I vissa fall räcker det med att man påtalar för personen att man "kommer att vidta rättsliga åtgärder" för att personen ska sluta agera på ett visst sätt. Om du vill att en jurist tar kontakt med din granne och talar om vilka rättigheter och skyldigheter som föreligger samt vad du har för möjligheter att ta detta vidare så kan du ta hjälp utav våra jurister på Lawline.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig till mig på ni.dekeiser@lawline.se!

Vänliga hälsningar,

Ni de Keiser
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1437)
2021-11-30 Är det olagligt att använda någon annans kontokort för att shoppa online om man har personens samtycke?
2021-11-30 Ofullständig fråga
2021-11-16 Rätt till provision?
2021-11-15 Hur beräknas andelarna vid en avyttring av en gemensamt ägd bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97596)