Fråga om kvarlåtenskap och efterarv

2019-01-31 i Make
FRÅGA
vi är ett gift par med 2 barn, gården står på min hustru genom äktenskapsförord.Om min fru går bort före mig vad har jag då för rätt till gård samt till pengar som min fru ärvt av sin far?. kan våra barn kräva något innan jag gått bort
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din frus kvarlåtenskap när hon dör kommer att bestå av dels den egendom som är hennes enskilda, enligt 7 kap. 2-3 §§ äktenskapsbalken (ÄktB), och dels hälften av det giftorättsgods som du och din fru har tillsammans, enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Ett äktenskap upplöses genom antingen att den ena maken dör eller genom äktenskapsskillnad, enligt 1 kap. 5 § ÄktB. Då ska en bodelning göras.

När hon dör är således arvet efter henne dels sin enskilda egendom och dels hälften av giftorättsgodset. Det är möjligt för henne att testamentera all sin egendom till barnen, som då får ut sitt arv direkt när hon dör. Om hon inte testamenterar egendomen till barnen kommer arvet istället tillfalla dig, enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB), och dina barn hade fått ut sin del först när du senare går bort(efterarv), 3 kap. 2 § ÄB.

Sammanfattningsvis, när en make avlider går makens kvarlåtenskap som huvudregel till den efterlevande maken. Gemensamma barn till makarna får alltså inte ut sitt arv förrän även den efterlevande maken har avlidit. Som särkullbarn har man dock rätt att få ut sitt arv direkt, 3 kap. 1 § ÄB. Särkullbarnet kan välja att avstå från denna rätt till förmån för den efterlevande maken, som då ärver egendomen med fri förfoganderätt. Detta innebär att särkullbarnet istället har rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider.

Att den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt innebär att denne får förfoga över egendomen men inte testamentera bort den. Det är alltså i princip fritt fram för den efterlevande att konsumera eller ge bort egendomen. Ett undantag är dock att den efterlevande inte får, genom gåva eller annan liknande handling, orsaka en väsentlig minskning av kvarlåtenskapen, 3 kap. 3 § ÄB. I sådant fall kan arvingarna till den först avlidne maken kräva att den efterlevande maken kompenserar dem för minskningen. Vid bedömningen av vad som anses vara en väsentlig minskning av kvarlåtenskapen ska hänsyn tas till hur stort värdet av minskningen är i förhållande till övrig kvarlåtenskap.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning

Hanna Mustafa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (347)
2019-05-11 Vad händer med arvet från en efterlevande make när denne dör och den ända arvsberättigade person vid liv är en arvberättigad person till den först avlidna maken?
2019-05-03 Vem ärver min bostad?
2019-04-28 Efterlevande makes åberopande av 12 kap. 2 § äktenskapsbalken och dess konsekvenser på bodelningen
2019-04-24 Dödsbodelägarna är ansvariga för förvaltningen av den avlidnes egendom

Alla besvarade frågor (69196)