Fråga om kostnadsfördelning för samägd egendom såvitt detta inte är avtalat om

2016-03-15 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej! Jag och mina 6 syskon äger en stuga som vi ärvt. Nu vill en sälja och jag undrar vem som ska stå för mäklarkostnaden och kostnad för urstädning. Jag tycker ju att den som vill sälja ska göra det och inte vi andra. Undrar också om alla ägare ska betala fasta avgifter såsom vatten och elnätsavgift fast de inte använder stugan?Mvh Micke
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Den lag som reglerar samägande och delägares rätt och skyldigheter utgörs av Lag om samäganderätt (SamägL).

Huvudregeln för kostnader som belöper på samägd egendom är att varje delägare svarar solidarisk för dessa i relation till dennes ägarandel. Är ni sex syskon som äger lika mycket ska ni således betala en sjättedel var av alla kostnader som belöper på och från fastigheten, jfr SamägL 15 §.

Givetvis hindrar inte detta från att ni sinsemellan inbördes avtalar om vem som ska stå för vad i relation till nyttjande av fastigheten. Dock kan huvudregeln vara tillämplig i händelse av att ingen sådan överenskommelse föreligger.

Det åligger var och en av delägarna att fritt söka om att det samägda godset ska försäljas på offentlig auktion, SamägL 6 §. Det är således inget direkt tvång att sälja en samägd fastighet innan en sådan ansökan lämnats in och bifallits. Är det så att en ansökan om offentlig auktion bifalls kan varje delägare yrka om att ett visst lägsta pris ska krävas, SamägL 9 §. Vid en offentlig auktion står det var och en, inklusive delägarna, att söka ropa hem fastigheten.

En brasklapp härtill är att det för försäljning inte får framgå av något testamente att det föreligger överlåtelseförbehåll för den fastighet ni ärvt.

Sammanfattningsvis konstaterar jag att omkostnader som kan hänföras till och från fastigheten svarar varje delägare för solidariskt i förhållande till sin andel i ägandet. Är det så att en delägare vill sälja fastigheten och inte ansökt om offentlig auktion vid rätten kan ett motkrav ställas gentemot denne att denne i sådant fall får bekosta försäljningsomkostnader.

Behöver ni hjälp att upprätta ett samägandeavtal i förhållande till Ert ägande rekommenderar jag att ni kontaktar oss på Lawline för vidare vägledning. Detta gör ni enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (561)
2021-01-18 Hur löser man ut delägare ur samägt gods när det finns hembudsklausul?
2021-01-10 Samäganderättsavtal - hur och varför?
2021-01-01 Tvångsförsäljning av bostadsrätt
2020-12-30 Vem har rätt till en katt efter separation, om katten är köpt gemensamt?

Alla besvarade frågor (88309)