FrågaKÖPRÄTTKöplagen14/08/2021

Fråga om köprättsligt fel föreligger och vilka felpåföljder som kan aktualiseras

Hej köpte mig en båt för en vecka sedan som jag skulle köra hem via Göta kanal för båten hade ingen trailer. Jag frågar då om motor och drev är i bra skick. Och får till svar att är de är bra. Men nu efter jag kommit halva vägen rasar drevet och jag får ta upp båten med kranbil och upp täcker då att de är ett stort hål i drevet som jag inte kunnat sett tidigare på grund av att båten låg i vattnet. Frågan är då kan jag begära att han står för de trasiga drevet eller att han ska ta tillbaka båten

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter i mitt svar att du har köpt båten i egenskap av privatperson, av en säljare som också var en privatperson. Det innebär att köplagen här är den tillämpliga lagen jag grundar mitt svar på.

Finns det ett fel som du får göra gällande?

En förutsättning för säljarens ansvar är att det finns ett fel som säljaren ansvarar för. Frågan om fel finns ska bedömas utifrån båtens skick vid avlämnandet. Avlämnandet är i ditt fall den tidpunkten då du tog hand om båten och körde i väg med den. Även fel som visar sig först senare (dvs. halva vägen hem som i ditt fall) ansvarar säljaren för, om felet fanns vid avlämnandet (21 § första stycket och 6 § andra stycket köplagen). Alltså: om hålet i drevet fanns vid avlämnandet av båten är säljaren ansvarig och felpåföljder kan då göras gällande mot denne. Utgångspunkten är att det är du som köpare som vid tvist behöver bevisa att felet fanns redan vid avlämnandet. Det hänger samman med att risken för båten (för t.ex. försämring p.g.a. olyckshändelse) går över på dig som köpare efter avlämnandet av båten (13 § första stycket köplagen). Beviskravet som gäller är att det ska framstå som övervägande sannolikt att hålet i drevet fanns vid båtens avlämnande.

Du får inte göra gällande fel som du kände till eller borde ha upptäckt vid en undersökning av båten, om du undersökte båten eller blev uppmanad att göra det, men inte gjorde det. Det kan ha varit sådant du borde ha upptäckt då du tittade på båten eller eventuellt provkörde den (20 § köplagen). Av vad du har berättat så verkar det som att du inte borde ha upptäckt hålet i drevet vid en sådan undersökning. Speciellt eftersom säljaren har gett ett s.k. lugnande besked angående motorn och drevet genom att säljaren yttrade att "de är bra".

Utifrån vad du har berättat bedömer jag att båten avviker från vad du med fog kunnat förutsätta och att båten därför är att bedöma som felaktig (17 § tredje stycket köplagen). Med "fog kunnat förutsätta" menas att det endast är dina befogade förväntningar om båtens skick som skyddas i lagen; om båten såldes till ett vrakpris och såg väldigt nedgången ut så kan bedömningen eventuellt se annorlunda ut. För att du ska få göra en felpåföljd gällande behöver du lämna ett meddelande om felet till säljaren inom skälig tid efter du märkte hålet i drevet (32 § första stycket köplagen).

De felpåföljder du kan kräva

Först kan du börja med att kräva avhjälpande. Detta ska ske utan kostnad för dig som köpare (34 § första stycket köplagen). Det innebär att du kräver att säljaren ordnar reparation av drevet. Antingen kan säljaren själv utföra reparationen eller så kan säljaren låta någon annan utföra det. Detta är vad man som köpare normalt har rätt att kräva till en början.

Men eftersom drevet har rasat/totalförstörts verkar det inte praktiskt möjligt för säljaren att reparera den eller företa omleverans. Det innebär att dessa s.k. primära felpåföljder (avhjälpande och omleverans) inte kommer i fråga. Det i sin tur innebär att du kan ha rätt att kräva prisavdrag direkt, vilket innebär att säljaren har en skyldighet att stå för det trasiga drevet (37 § första stycket köplagen). Notera att du även kan kräva prisavdrag om du först kräver avhjälpande, om avhjälpandet inte sker inom rimlig tid från kravet. Prisavdraget beräknas utifrån båtens marknadspris i avtalat skick minus marknadspriset för båten i felaktigt skick, det vill säga med hålet i drevet (38 § köplagen). Exempel: Om båten var värd 70 000 kr i felaktigt skick med hålet i drevet och 100 000 kr i avtalsenligt skick, blir prisavdraget 30 000 kr.

Du frågar även om han kan ta tillbaka båten, eller annorlunda uttryckt – om du kan häva köpet. Det får du endast göra om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga och felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § första stycket köplagen). Bedömningen sker objektivt. Värderingen av storleken i skillnaden mellan felet och dess effekter och vad du hade fog att förvänta dig är centralt. Likaså vad säljaren insåg eller borde ha insett om dina förväntningar.

Sammanfattning och skadestånd

Du har troligen rätt att välja mellan avhjälpande och prisavdrag direkt. Mer oklart är om du har rätt att häva köpet. Slutligen verkar du även rätt till skadestånd för eventuell merkostnad för att du var tvungen att anlita kranbilen, såvida inte säljaren kan bevisa att felet låg utanför dennes kontrollansvar (40 § första stycket köplagen). Detta blir oftast svårt att bevisa; som utgångspunkt så ligger det inom säljarens kontroll att kunna avlämna en avtalsenlig vara.

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”