FrågaKÖPRÄTTKöplagen25/06/2015

Fråga om köprättslig fel i begagnad vara

Hej!

Jag och min sambo köpte nyligen en begagnad bil av en privatperson. Köpet skedde 30:e maj. Vid köpetillfället så märktes inga fel, bilen provkördes en kortare sväng. När bilen körs hem så hörs efter ett tag ett rasslande ljud från motorn. På verkstad får vi veta att bilens kamkedja är väldigt sliten och måste bytas ut. Detta märks inte om bilen inte är ordentligt varm. Vi reparerar bilen för 6500:- då vi behöver den i körbart skick direkt, dock försöker vi nå säljaren ett par gånger innan. Efter att ha fått tag på säljaren och påtalat felet så påstår han att han inte hade märkt felet och inte tänker stå för några reparationskostnader. Mina frågor är följande: Anses en lekman behöva undersöka kamkedja vid bilköp, en del som förväntas hålla hela bilens livstid? Anses man behöva ha provkört en bil i mer än 20 minuter för att ha uppfyllt sin undersökningsplikt? Spelar det någon roll att vi inte givit säljaren valet att själv åtgärda felet? Vad har vi för möjlighet att avkräva prisreduktion i det här fallet?Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Detta är ett köp mellan två privatpersoner, varför det är köplagens regler som gäller, såvida ni inte avtalat om annat (3 § köplagen). Som köpare har du en undersökningsplikt och du kan inte åberopa fel som du borde känt till vid köpet (20 §). Generellt när du som köpare misstänker att något är oriktigt, utvidgas din undersökningsplikt. Om du anade att bilen var bristfällig skulle du, för säkerhets skull, låta en utomstående sakkunnig undersöka bilen innan du genomförde köpet. Emellertid beskriver du själv att du inte riktade några misstankar under provkörningen, utan att oljud kom efter köpet. Även om du noterat att bilen ger ifrån sig underliga ljud som tyder på att bilen är felaktig, betyder det inte nödvändigtvis att du måste förstått felets innebörd. Säljaren kan i därför i vissa fall hållas ansvarig när köparen uppmärksammat omständigheter som pekar på att ett fel finns, men inte förstått sambandet mellan oljudet och att en viktig del av bilen måste bytas ut.

Hur långt din undersökningsplikt sträcker sig går inte klart att svara på, dock bör du genomföra en ordentlig kontroll. Det går inte att säga vilka delar som du måste undersöka, eftersom det inte finns någon bestämmelse om detta. Din undersökningsplikt står i avvägning med säljarens upplysningsplikt. Skulle fallet vara så att du frågat om något specifikt om bilen och att säljaren gett ett slags lugnande besked om det eventuella felet, skulle säljaren normalt ansvara för om bilen är mer felaktig än vad han angett.

Vid ett bilköp bör det krävas av köparen att denne provkör bilen, vilket du gjort här. Om du inspekterat bilen och inte noterat något anmärkningsvärt, bör säljaren stå för felet. Hade dock säljaren uppmanat dig att undersöka kedjan, och du nonchalerat hans uppmaning, skulle du få ansvara för felet om felet skulle upptäckts vid en undersökning.

Om ett fel föreligger och detta inte beror på köparen kan olika påföljder aktualiseras (30 §). Köparen har rätt att kräva avhjälpande, samtidigt som säljaren har rätt att i första hand avhjälpa felet. Om säljaren inte avhjälper felet, har köparen rätt att självhjälpa felet. I sådant fall har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa felet (34 §). Du försökte kontakta säljaren upprepade gånger och kräva att felet åtgärdas, utan att detta lyckats. Säljaren har normalt en rätt att välja att själv åtgärda felet, om det sker utan större olägenheter för köparen. Att säljaren inte getts större rådrum för att avhjälpa felet inkräktar inte på din rätt att åberopa felet.

Slutligen så är det en bedömningsfråga om du har rätt att åberopa felet. Vad gäller begagnade bilar måste köparen räkna med att bilen har några brister. Dock bör man förmodligen inte direkt räkna med att en kedja är väldigt sliten. Du har undersökt bilen genom att provköra den och har där inte misstänkt att kedjan var defekt. Detta talar till din fördel. Att säljaren sedan förfäktar att han inte kände till felet, spelar ingen avgörande roll. Du bör sålunda har rätt till en kompensation för felet. Om säljaren inte hörsammar dina krav, kan du stämma honom i domstol.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”