Fråga om konkurrensklausul

Hej!

Jag har avslutat min anställning, som var i ett städbolag, nyligen. I mitt anställningsbekräftelse för arbetare finns/fanns ingen konkurrensklausul. Anställningen omfattades av kollektivavtal mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund, samt företagets övriga regler. Jag har nu startat ett enskilt bolag. Jag tackade för mig hos mina kunder och önskade trevlig sommar. Talade om när de frågade då att jag inte skulle återkomma efter sommaren. Fler frågade vad jag skulle göra, och jag talade om att jag i framtiden ska starta eget bolag. Det finns idag nu kunder som vill att jag ska arbeta hos dem. Vad har jag för skyldigheter och rättigheter? Det jag kan läsa mig till är att min lojalitetsplikt upphör efter anställningens slut, och om som i mitt fall inte konkurrensklausul finns, så borde jag kunna ta emot dessa kunder som vilka kunder som helst?

Vad händer om en kund kommer "loss" tidigare från sin uppsägning från tidigare bolag jag arbetat på, och får jag ta emot dom då hos mig? Får jag ta emot dem alls i mitt städbolag?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Det är riktigt att en arbetstagare under anställningens varaktighet har en lojalitetsplikt mot arbetsgivaren. Lojalitetsplikten innebär bland annat att arbetstagaren inte ska driva konkurrerande verksamhet med arbetsgivarens kunder. Däremot upphör, såsom du nämner, lojalitetsplikten efter det att anställningen avslutas. Lojalitetsplikten kan förlängas och bestå även efter anställningens upphörande om det i anställningsavtalet finns en konkurrensklausul som villkorar detta. Däremot finns det ingeb konkurrensklausul finns det heller ingen grund att hindra arbetstagaren efter anställningens avslut att bedriva konkurrerande verksamhet och ha samma kunder som före detta arbetsgivaren. Finns ingen konkurrensklausul råder som vanligt fri konkurrens och avtalsfrihet, vilket innebär att det är upp till avtalsparterna att ingå avtal om de så önskar.

Om en kund till din f.d. arbetsgivare begår ett kontraktsbrott kan kunden bli ansvarig gentemot arbetsgivaren och bli ersättningsskyldig. Det kontraktsförhållandet förbinder dock endast kunden och din f.d. arbetsgivare, du som ny avtalspart med kunden hålls utanför deras förhållande. Vill kunden avbryta avtalet tidigare med din f.d. arbetsgivare är det en sak kunden måste ta med dem. Kunden och du är däremot fria att ingå avtal.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16).

Hälsningar

Bartu BugdayliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anställningsavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000