FrågaFASTIGHETSRÄTTKlyvning13/04/2016

Fråga om klyvning av skogsfastighet

Vi är två syskon som äger hälften var av en skogsfastighet. Vi kommer inte överens om delning och min bror anser att jag inte har rätt till min del utan han tycker att det är ahns egendom. Vad finns det för regler som kan visa en rättvis fördelning och tvinga honom att gå med på delning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Såvitt ni båda står som lagfarna ägare till hälften av fastigheten innehar ni denna gemensamt med samäganderätt. Om du önskar att dela denna i två kan detta vara möjligt genom en s.k. klyvning av fastigheten. En klyvning innebär att fastigheten delas i lämpliga lotter mellan de fastighetsdelägare som begär det (om det bara är två delägare torde en lottdelning innebära att båda ägare får hälften var). Förfarandet regleras genom fastighetsbildningslagens (FBL) 11 kap, och kommer till stånd genom ansökan om detta från någon av fastighetsdelägarna (det behövs således inte samtliga fastighetsdelägares samtycke). Ansökan lämnas hos den lantmäterimyndighet som svarar för orten där fastigheten är belägen.

Lantmäterimyndigheten kommer inför en eventuell klyvning att bedöma lämpligheten av att fastigheten klyvs för att säkra att fastigheterna efter klyvningen är ändamålsenliga att självständigt utgöra bestående fastigheter.

Såvitt en klyvning inte skulle bedömas vara aktuellt har du som fastighetsdelägare istället en möjlighet att genom samägandelagens 6 § ansöka om att fastigheten säljs på offentlig auktion för samtliga fastighetsdelägares räkning. En sådan auktion är möjlig att prisbestämma med ett lägsta accepterat pris och det står fastighetsägarna fritt att själva lägga bud på fastigheten.

Skulle du behöva hjälp att ansöka om klyvning alternativt att fastigheten försäljs genom offentlig auktion är givetvis vi på Lawline behjälpliga med detta. Oss når du enklast genom att klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas LindblomRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”