FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet09/01/2019

Fråga om ifall maskinhall utgör fastighetstillbehör

En fastighet som är enskild egendom om man då bygger en maskinhall på denna fastighet blir även maskinhallen enskild egendom eller klassas maskinhallen som giftorätt.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Om en maskinhall byggs på enskild egendom torde även maskinhallen bli enskild egendom. Det avgörande är ifall maskinhallen är att räkna som fastighetstillbehör eller inte. Regler om detta finns i 2 kap jordabalken (JB).

Enligt 2:1 JB är byggnader som anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk att anse som fastighetstillbehör. En maskinhall är att anse som en sådan byggnad. En förutsättning för att maskinhallen ska anses vara fastighetstillbehör finns dock i 2:4 JB. Där stadgas att byggnad som anbragts på fastigheten av annan än fastighetsägaren måste "komma i samma ägares hand", vilket betyder att samma person ska äga fastigheten och maskinhallen för att den ska räknas som ett fastighetstillbehör.

Detta betyder i ditt fall att maskinhallen utgör ett fastighetstillbehör och därmed också enskild egendom ifall det är du som äger både fastigheten och maskinhallen.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa LundgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000