Fråga om hyresvärd kan säga upp hyresgäster i hyresfastighet

2015-08-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej. Har en mindre hyresfastigheten med 4 lgh som vi vill ändra till vår privatbostad. Vilka regler för uppsägning av hyresgästerna? Måste vi ordna ersättningsbostad till dom? Kan dom hävda besittningsskydd? Mvh Jonny Jönsson
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!

Lagen som reglerar förhållandet mellan hyresgäster och hyresvärdar finner du i Jordabalkens 12 kap. Det kapitlet kallas även för hyreslagen. Lagen finner du :här

I dagsläget är hyresgäster starkt skyddade av något som heter besittningsskydd. Det innebär att hyresgästen har rätt att stanna kvar i lägenheten trots att hyresvärden säger upp kontraktet. Det är i det fallet hyresnämnden som du ska vända dig till för att lösa en eventuell tvist mellan dig och en hyresgäst i det fall hyresgästen inte frivilligt vill lämna lägenheten.
För att du ska kunna få framgång gäller det att du som vill säga upp hyresgästen har en besittningsbrytande grund enligt 46 § Hyreslagen (JB 12:46). Det kan exempelvis vara förseningar med hyra, huset ska genomgå en större ombyggnad eller att hyresgästen allvarligt misskött sig.
När hyresnämnden prövar de besittningsbrytande grunderna så är det ditt ansvar att visa att uppsägningen av hyresgästen inte är oskälig för henne/honom.
Något som kan vara till hyresvärdens fördel är om denne kan ordna så att hyresgästen får tillgång till en ersättningsbostad.

I 10 p i paragrafen finns en generalklausul som säger att en besittningsbrytande grund är ” det i annat fall icke strider mot god sed i hyresförhållanden eller eljest är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör. ” Oskäligheten kommer prövas i en intresseavvägning mellan ditt intresse av att ändra huset till en privatbostad och hyresgästernas hemskydd. Detta blir en individuell prövning mot varje enskild part och då tar man hänsyn till de omständigheter som t.ex. hur länge man bott i lägenheten och hur lätt det är att skaffa en likvärdig lägenhet på bostadsmarknaden.

Det bästa för dig vore om dina hyresgäster självmant går med på att flytta men det är självklart svårt för dem att flytta om ni har ett hyresavtal sinsemellan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att det löser sig på något sätt!

Hälsningar,

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1988)
2020-10-20 Uppsägningstid för borgensmannaskap gällande hyresavtal
2020-10-11 Går det att ge bort en fastighet med kravet att om inte gåvomottagaren kan underhålla den eller går bort ska lämna tillbaka den?
2020-10-11 Krävs det bygglov för att uppföra ett attefallshus?
2020-10-11 Besvarar Lawline skolfrågor?

Alla besvarade frågor (85411)