Fråga om hyresgästers rättigheter när lokal de hyrt ska säljas

2017-04-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej vi har hyrt en lokal där vi har haft en hobby verksamhet med bilar. Men nu har fastigheten blivit såld. Vad gäller med kontrakt m.m. Nya hyresvärden vill att vi lämnar lokalen direkt. Vad har vi som hyresgäster för rättigheter? Vi har hyrt i närmare 6år på samma ställe.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Indirekt besittningsskydd
Om hyresförhållandet varat i mer än 9 månader i följd har en lokalhyresgäst i regel indirekt besittningsskydd. Detta innebär närmare att ni som hyresgäster i vissa fall kan få ersättning av hyresvärden för den ekonomiska förlust som ni förorsakas på grund av att hyresförhållandet upphör. Ni som hyresgäster har även rätt till skäligt uppskov med avflyttningen genom besittningsskyddet. (Lagrum: 12 kap 57 - 60 §§ Jordabalken).

Undantag
Hyresgästen har inte rätt till ersättning trots att denne har ett indirekt besittningsskydd, om någon av dessa undantag är uppfyllda - se här. Ett av dessa undantag lyder "om hyresvärden i annat fall har befogad anledning att upplösa hyresförhållandet". Frågan blir då om er hyresvärds uppsägning, att sälja fastigheten, faller under det undantaget.

I lagens förarbeten nämns att när det är fråga om omläggning av brukningsändamålet, dvs. när hyresvärden vill hyra ut lokalen för en verksamhet av annat slag än den hyresgästen bedriver, bör det utgöra en befogad anledning för hyresvärden att motsätta sig förlängning för nuvarande hyresgäster om inte hyresgästen erbjuder kompensation genom att gå med på lika förmånliga villkor. Skillnaden här mot ert fall är att hela fastigheten säljs. Jag vågar därför inte uttala mig närmre för vad utgångsläget blir för er och därför rekommenderar jag att ni vänder er till hyresnämnden för att få ett klart besked på frågan.
- Här kan ni göra det.

Besittningsskyddet kan avtalas bort i vissa fall
Viktigt att komma ihåg är att om det är så att ni tillsammans med hyresvärden i en särskilt upprättad handling, har kommit överens om att ni som hyresgäster ska avstå från besittningsskyddet gäller den överenskommelsen. I sådant fall har ni ingen rätt till ersättning.

Hoppas ni fått vägledning på er fråga!

Vänlig hälsning,

Emelie Ström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1588)
2021-07-29 Fråga om besittningsskydd vid uthyrning av privatbostad
2021-07-28 Behöver ens partner stå på hyreskontraktet för att få bo med en?
2021-07-28 Tidsbestämt hyresavtal gällande privatbostad - uppsägningstid
2021-07-28 Uppsägningstid vid uthyrning av privatbostad

Alla besvarade frågor (94361)