Fråga om hyresgästens vårdplikt angående städning/hålla rent

2017-10-02 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Jag flyttade ut från en hyreslägenhet för några månader sen och hyresvärden kräver mig nu på ersättning för städning som denne gjort i badrummet. Hyresvärden hävdar att väggarna i badrummet inte var tillräckligt rengjorda och att jag borde använt kalkavlösande medel. Dessutom sades att detta är något som en hyresgäst egentligen måste göra en gång i veckan och att väggarna därför blivit gula (Av bilder jag har från badrummet vid utflytt framgår dock inte väggarnas gulhet). Kan detta rimligen ingå i min vårdplikt som hyresgäst? Jag bodde där under ett år och sex månader. Om jag eventuellt bestrider fakturan, hur blir det med ytterligare kostnader om det går vidare till inkasso/KFM och tillslut domstol?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresgästens vårdplikt
Under hyrestiden har hyresgästen en plikt att vårda lägenheten (se här). Inom denna vårdplikt hör bland annat ett ansvar för städning och rengöring. Hyresgästen har dock rätt till normalt slitage, med andra ord kan hyresgästen inte hållas ansvarig för skada som uppkommer genom en normal användning av lägenheten.

Hyresvärdens bevisbörda

För att hyresgästen ska bli ersättningsskyldig krävs det dock att det går att bevisa att skadan orsakats av hyresgästen samt att skadan inte omfattas av normalt slitage (se här). Finns det som du säger, bilder från när du flyttade ut som inte visar på väggarnas gulhet, blir det svårt för hyresvärden att kräva dig på ersättning.

Avslutning
Om du anser att fakturan är felaktig så bestrider du det och meddelar hyresvärden varför. Går denne vidare och skickar ett inkassobrev så kan du bestrida det också och motivera att du inte anser att kravet är befogat. I sådant fall måste hyresvärden ta ärendet vidare till en allmän domstol som får göra sin bedömning.

Du kan kontakta hyresnämnden som kan medla i denna fråga. De kan då försöka hjälpa dig och hyresvärden att komma fram till en lösning. För som sagt, om du ska bli ersättningsskyldig så krävs det att hyresvärden kan bevisa att det är DU som orsakat skadan.

Här är en direktlänk till hyresnämndens hemsida.

Vänligen,

Emelie Ström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1583)
2021-07-26 Hyresvärden har sagt upp avtalet innan tillträdet har skett
2021-07-25 Rätten att veta sina hyresvillkor
2021-07-23 Hur lång uppsägningstid har jag då jag hyr ett radhus av en privatperson?
2021-07-13 Kan du säga upp din hyresgäst för att den har fört sig illa och skrämt andra hyresgäster?

Alla besvarade frågor (94271)