Fråga om hur man går tillväga när arbetsgivare inte betalar ut lön

FRÅGA
Hej! Min arbetsgivare har inte betalat ut lön till 6 anställda för att vi inte inte vill arbeta för honom. Han har betalat ut lön till andra arbetare och har inte gått i konkurs, hur ska vi gå tillväga? Vi har lämnat in en ansökan till kronofogden men räcker det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att ni utfört det arbete som ni ska trots att du skriver att ni egentligen inte vill arbeta för er arbetsgivare.

Har en arbetsgivare rätt att vägra betala ut lön?

Avtalsvillkor om lön och hur den betalas ut får inte ändras av arbetsgivaren, utan anställningsavtalet gäller tills arbetsgivare och anställd kommer överens om något annat. Betalar inte en arbetsgivare ut någon lön är det att anse som ett allvarligt avtalsbrott som ger den anställda rätt att omedelbart frånträda sin anställning (se här). Vidare får en anställd som inte får ut sin lön även en fordran som denne kan göra gällande mot sin arbetsgivare.

Vad gör man när man har en fordran på sin arbetsgivare?
När en arbetsgivare inte betalar ut lön enligt anställningsavtalet uppkommer en fordran som förfaller till betalning den dag som lönen egentligen skulle betalats ut. Om arbetsgivaren vägrar betala ut lön kan en anställd vända sig till Kronofogdemyndigheten (KFM) för att ansöka om betalningsföreläggande (se här), vilket jag förstått det som att ni gjort. Skulle det vara så att ni inte får hjälp av KFM kan ni i sista hand vända er till domstol för att genom dom slå fast att er arbetsgivare ska utge lön.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Emelie Ström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?