Fråga om hur man blir av med hyresgäst som inte betalar hyran

2017-05-03 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej, hur kan jag snabbast bli av med andrahandshyresgäst som inte betalar hyran. Vi har 3 månaders ömsesidig uppsägning men inget i kontraktet som stipulerar vad som händer om hyran inte erläggs förutom en standardskrivning om dröjsmålsränta.mvhMarianne
SVAR

Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När kan hyresvärden säga upp hyresavtal i förtid?
Du är berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid om hyresgästen inte betalat hyran en vecka efter det att hyran förfallit till betalning (se här). Uppsägningen ska innehålla namnet på den hyresgäst meddelandet är riktat till samt dennes adress. Det ska även anges vem det är som säger upp avtalet samt vilken fastighet uppsägningen avser. Även en förklaring till varför hyresrätten är förverkad skall ges (i detta fall med anledning av att hyran inte betalats) samt vilka månader som hyran uteblivit och hur stor skulden därför nu är.

Hyresgästens rätt till återvinning
Vid uppsägning av hyresavtal pga. utebliven hyra, finns dock vissa skyddsregler till förmån för hyresgästen. Till att börja med har du en skyldighet att upplysa hyresgästen att denne kan återvinna hyresrätten om denne betalar den/de obetalade hyrorna. För att återvinning ska bli aktuellt måste betalning ske inom tre veckor från att hyresgästen meddelats. I och med att återvinningsfristen börjar gälla när hyresgästen blivit meddelad är det säkrast att personligen överlämna brevet (se här).

Även socialnämnden i kommunen där lägenheten är belägen ska bli underrättad om uppsägningen samtidigt som hyresgästen. Anledningen till det är för att nämnden ska få en möjlighet att gripa in och hindra avhysningen (se här).

Om fallet är så att hyresgästen varit allvarligt sjuk och därför varit förhindrad att betala hyran kan inte uppsägning likt detta fall ske (se här).

Avslutningsvis
Om hyresgästen inte varit förhindrad att betala hyrorna pga sjukdom och fortsätter att undvika att betala trots att du underrättat denne om dennes rätt att återvinna lägenheten och inte heller socialnämnden griper in för att hindra avhysningen, kan du vända dig till kronofogden för att ansöka om avhysning.

På kronofogdens hemsida kan du läsa hur du går till väga - se här.
Här finns blanketten för att ansöka om avhysningen!

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!

Vänlig hälsning,

Emelie Ström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?