Fråga om hur man blir av med hyresgäst som inte betalar hyran

Hej, hur kan jag snabbast bli av med andrahandshyresgäst som inte betalar hyran. Vi har 3 månaders ömsesidig uppsägning men inget i kontraktet som stipulerar vad som händer om hyran inte erläggs förutom en standardskrivning om dröjsmålsränta.

mvh

Marianne

Lawline svarar

Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När kan hyresvärden säga upp hyresavtal i förtid?
Du är berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid om hyresgästen inte betalat hyran en vecka efter det att hyran förfallit till betalning (se här). Uppsägningen ska innehålla namnet på den hyresgäst meddelandet är riktat till samt dennes adress. Det ska även anges vem det är som säger upp avtalet samt vilken fastighet uppsägningen avser. Även en förklaring till varför hyresrätten är förverkad skall ges (i detta fall med anledning av att hyran inte betalats) samt vilka månader som hyran uteblivit och hur stor skulden därför nu är.

Hyresgästens rätt till återvinning
Vid uppsägning av hyresavtal pga. utebliven hyra, finns dock vissa skyddsregler till förmån för hyresgästen. Till att börja med har du en skyldighet att upplysa hyresgästen att denne kan återvinna hyresrätten om denne betalar den/de obetalade hyrorna. För att återvinning ska bli aktuellt måste betalning ske inom tre veckor från att hyresgästen meddelats. I och med att återvinningsfristen börjar gälla när hyresgästen blivit meddelad är det säkrast att personligen överlämna brevet (se här).

Även socialnämnden i kommunen där lägenheten är belägen ska bli underrättad om uppsägningen samtidigt som hyresgästen. Anledningen till det är för att nämnden ska få en möjlighet att gripa in och hindra avhysningen (se här).

Om fallet är så att hyresgästen varit allvarligt sjuk och därför varit förhindrad att betala hyran kan inte uppsägning likt detta fall ske (se här).

Avslutningsvis
Om hyresgästen inte varit förhindrad att betala hyrorna pga sjukdom och fortsätter att undvika att betala trots att du underrättat denne om dennes rätt att återvinna lägenheten och inte heller socialnämnden griper in för att hindra avhysningen, kan du vända dig till kronofogden för att ansöka om avhysning.

På kronofogdens hemsida kan du läsa hur du går till väga - se här.
Här finns blanketten för att ansöka om avhysningen!

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!

Vänlig hälsning,Emelie StrömRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”