Fråga om höjning av lokalhyra

Hej

Det gäller en lokal på 4000 kvm

Har ett rivningskontrakt på tre år, därefter förlängs den med ett år i taget.Hyrde den jättebilligt kvm priset per år. Behövdes renoveras för ca 10 miljoner kr. Nu , efter 2 år vill hyresvärden höja med 600%

Hyresvärden hävdar att det är marknadsmässig hyra han kräver nu (efter att jag har renoverat)

Har hyresvärden rätt att höja hyran så pass på ett rivningskontrakt ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Villkorsändring

Vid höjning av lokalhyra måste hyresvärden säga upp avtalet för villkorsändring. Hyresvärden kan sedan bli ersättningsskyldig gentemot dig som hyresgäst om hyran i den nya villkoren inte anses skälig. Huruvida hyran är skälig eller inte avgörs utifrån marknadspriset för liknande lokaler på orten vid tidpunkten för hyrestidens utgång (se här). Om höjningen i ditt fall är skälig eller inte måste alltså avgöras genom en jämförelse med hyran för liknande lokaler på orten.

Att hyresvärden blir ersättningsskyldig om hyran är att anse som oskälig kallas för det "indirekta besittningsskyddet". Som hyresgäst har du rätt till ersättning för den ekonomiska skada du lider genom att hyresförhållandet upphör.

Hur går du vidare med detta?

Du som hyresgäst kan hänskjuta tvisten angående den höjda hyran till hyresnämnden för medling om du inte vill flytta från lokalen utan ersättning. Du måste göra detta inom 2 månader från det att hyresvärden sagt upp avtalet med villkorsändring, annars förlorar du rätten till ersättning.

Skulle det vara så att den nya hyran inte anses oskälig är hyresvärden inte ersättningsskyldig och i sådant fall måste du som hyresgäst antingen acceptera den höjda hyran eller flytta från lokalen (se här).

Avslutning
Jag skulle rekommendera dig till hyresnämnden bara för att inte gå miste om rätten till ersättning ifall det skulle vara så att den nya hyran faktiskt anses oskälig. Att hänskjuta en sådan fråga till hyresnämnden kostar inget.


Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Emelie StrömRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”