Fråga om hävning vid brunnen motor på båt såld i befintligt skick

2016-10-22 i Köplagen
FRÅGA
Jag sålde för två månader sedan som privatperson en styrpulpitbåt med 60 hk motor till en annan privatperson för 91000:-. Både båt och motor är från 2003. Köparen var med och inspekterade båten och testkörde den tillsammans med mig. Båten såldes på plats i befintligt skick vilket också framgår av det kvitto på köpet som jag lämnade till köparen. Jag är andra ägare på båten, köpte den själv privat 2011. Motorn är årligen servad och genomgången på auktoriserad verkstad. Några veckor efter köpet hör köparen av sig eftersom delar i motorn har brunnit under en av hans turer. Köparen har nu haft inne motorn på samma verkstad som servat den då jag ägde den och säger nu att kostnaden för att laga motorn är 9700:-. Han vill att vi skall dela på den kostnaden eller så kommer han att försöka häva köpet med hänvisning till köplagen.Är det rimligt att han kan häva köpet pga ett fel som inträffat veckor efter övertagandet? Motorn har alltid fungerat mycket bra för vår del och jag hade inga misstankar om att något "var på gång att hända". Jag vet ju inte om han gjort några ändringar i motorn som fått den att börja brinna...Om köpet hävs: vad händer då? Han får tillbaka sina pengar och jag får tillbaka en båt med brunnen motor? Eller kan jag hävda att jag skall ha tillbaka båt och motor i samma skicka som jag lämnade ut?
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Det är som köparen säger köplagen (KöpL) som gäller i ert fall eftersom det har skett ett köp av en båt, dvs en lös sak, mellan två privatpersoner, se 1 § 1 st KöpL.

Risken, dvs ansvaret, för eventuella fel går över på köparen när en vara avlämnas som överenskommet, se 13 § 1 st KöpL. Fanns det ett fel vid tiden då risken övergick svarar du som säljaren för det felet även om det visar sig efter köpet, se 21 § KöpL.

En båt som har sålts i "befintligt skick" anses vara felaktig i 3 fall, se 19 § KöpL.

1. Båten stämmer inte överens med uppgifter om egenskaper eller användning som du har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köparens beslut att köpa båten.

2. Du har före köpet inte upplyst köparen om om något viktigt rörande båtens egenskaper eller användning, som du måste antas ha känt till och som köparen kunnat räkna med att bli upplyst om. Det krävs även att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köparens beslut.

3. Båten är i mycket sämre skick än köparen kunnat förutsätta med hänsyn till båtens pris och övriga omständigheter.

Så länge du har lämnat korrekta uppgifter, inte undanhållit någon viktig information (du hade ju inte misstänkt att något var fel med motorn) och priset inte var så pass högt att köparen kunnat förvänta sig ett väldigt mycket bättre skick föreligger inget fel på båten som du är ansvarig för.

Skulle det mot förmodan anses föreligga ett fel skulle du kunna hävda att köparen borde ha upptäckt felet då denne inspekterade båten och provkörde den. Dina chanser att få igenom detta beror på vad som gjorde att motorn började brinna. Köparen får inte åberopa ett fel han borde ha upptäckt vid en undersökning, se 20 § 1 st KöpL.

Föreligger inget fel eller om köparen inte kan åberopa felet kan köpet inte hävas.

Vid hävning återgår köpet, du får då tillbaka båten och köparen får tillbaka pengarna, se 64 § KöpL. Köparen måste kunna lämna tillbaka varan i ett skick som i huvudsak motsvarar skicket vid köpet, annars får hävning inte ske, se 66 § KöpL. Dock inräknas inte den förändring i skicket som felet orsakat. Detta innebär att du, vid en eventuell hävning, kommer få tillbaka en båt med brunnen motor. Du har inte rätt att kräva något annat.

Jag hoppas du fått någorlunda svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?