Fråga om handläggningstider i rättskedjan

2016-03-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Det har blivit väckad åtal mot min x, voldttäkt tror jag. Möjligtvis kvinnofridskränkning. Hur lång tid ungefär brukar det ta ifrån åtal till rättegång? Han är inte häktad och är 27 år. Vi har två gemensamma barn. Men bor inte i hop. Bliver Karlstad tingsrätt ifall det bliver rättegång.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur lång tid det tar från åtal till rättegång varierar beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Det blir således svårt att ge något generellt svar på din fråga. Sitter den misstänkte häktad ska rätten enligt 24 kap. 18 § Rättegångsbalk sätta ut den tid inom vilken åtal ska väckas. Tiden får i detta fall inte bestämmas längre än vad som är oundgängligen nödvändigt.

Här följer en informationssida som beskriver hur en rättsprocess från åtal till dom går till.

http://www.nck.uu.se/kunskapscentrum/kunskapsbanken/praktik+och+metod/rattsvasendets_ansvar/rattsprocessen_-_fran_atal_till_dom/

Hoppas att rådgivningen har varit behjälplig.

Nicole Cai
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1041)
2020-07-28 Preskription av verkställighet
2020-07-26 Kan jag få resning i en tredskodom som meddelats mot mig?
2020-07-25 Gallringsregler
2020-07-24 Företag vägrar betala - rätt tingsrätt och bevis?

Alla besvarade frågor (82649)