FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt29/09/2017

Fråga om giltighetsprioritering av gåvobrev respektive lagfart

Hej.

Jag har en fastighet som jag fått som gåva av min mor. Gåvobrevet upprättades 2007 men registrerades hos Inskrivningsmyndigheten först år 2015. Jag blev då lagfaren ägare av fastigheten.

Vem anses juridiskt vara ägare av fastigheten under perioden 2007-2015?

Vilket väger tyngst- gåvobrevet eller hos myndigheterna registrerade lagfarne ägaren, när det gäller vem som äger fastigheten juridiskt sett under perioden 2007-2015?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

För att en gåva av fast egendom ska bli giltig krävs att den uppfyller samma formkrav som ett köp av fast egendom (4 kap. 29 § jordabalken (JB)). Enligt 4 kap. 1 § JB krävs således:

1. Att handlingen är skriftlig.
2. Att både mottagare av gåvan och överlåtare skriver under en förklaring om att egendomen överlåtes till mottagaren av gåvan.
3. Att köpeskillingen anges (i det här fallet 0 kr).

Om gåvobrevet uppfyller dessa krav och tolkas på så vis att du får fastigheten med omedelbar verkan, är du att betrakta som ägare av fastigheten från denna tidpunkt. Lagfart ska sökas inom tre månader men påföljden av att inte göra det är inte ogiltighet av överlåtelsen, utan en straffavgift (20 kap. 1-3 § JB).

Alltså bör du anses vara ägaren om gåvobrevet uppfyller kraven. Annars är fastigheten att betrakta som tillhörande din mor under denna tid.

Hoppas svaret är till hjälp. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång du har en juridisk fråga!

Vänliga hälsningar,

Samuel KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000