Fråga om giltighetsprioritering av gåvobrev respektive lagfart

2017-09-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej.Jag har en fastighet som jag fått som gåva av min mor. Gåvobrevet upprättades 2007 men registrerades hos Inskrivningsmyndigheten först år 2015. Jag blev då lagfaren ägare av fastigheten.Vem anses juridiskt vara ägare av fastigheten under perioden 2007-2015?Vilket väger tyngst- gåvobrevet eller hos myndigheterna registrerade lagfarne ägaren, när det gäller vem som äger fastigheten juridiskt sett under perioden 2007-2015?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

För att en gåva av fast egendom ska bli giltig krävs att den uppfyller samma formkrav som ett köp av fast egendom (4 kap. 29 § jordabalken (JB)). Enligt 4 kap. 1 § JB krävs således:

1. Att handlingen är skriftlig.
2. Att både mottagare av gåvan och överlåtare skriver under en förklaring om att egendomen överlåtes till mottagaren av gåvan.
3. Att köpeskillingen anges (i det här fallet 0 kr).

Om gåvobrevet uppfyller dessa krav och tolkas på så vis att du får fastigheten med omedelbar verkan, är du att betrakta som ägare av fastigheten från denna tidpunkt. Lagfart ska sökas inom tre månader men påföljden av att inte göra det är inte ogiltighet av överlåtelsen, utan en straffavgift (20 kap. 1-3 § JB).

Alltså bör du anses vara ägaren om gåvobrevet uppfyller kraven. Annars är fastigheten att betrakta som tillhörande din mor under denna tid.

Hoppas svaret är till hjälp. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång du har en juridisk fråga!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2068)
2021-07-23 Har jag skyldighet att klippa bort grenar som växer in på grannens tomt?
2021-07-20 Kan en samägare tvinga fram en försäljning av en fastighet?
2021-07-11 Ska jag registrera en gåva om en fastighet hos Skatteverket?
2021-07-05 Brygga inom hemfridszon?

Alla besvarade frågor (94175)