Fråga om giltighetsprioritering av gåvobrev respektive lagfart

2017-09-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej.Jag har en fastighet som jag fått som gåva av min mor. Gåvobrevet upprättades 2007 men registrerades hos Inskrivningsmyndigheten först år 2015. Jag blev då lagfaren ägare av fastigheten.Vem anses juridiskt vara ägare av fastigheten under perioden 2007-2015?Vilket väger tyngst- gåvobrevet eller hos myndigheterna registrerade lagfarne ägaren, när det gäller vem som äger fastigheten juridiskt sett under perioden 2007-2015?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

För att en gåva av fast egendom ska bli giltig krävs att den uppfyller samma formkrav som ett köp av fast egendom (4 kap. 29 § jordabalken (JB)). Enligt 4 kap. 1 § JB krävs således:

1. Att handlingen är skriftlig.
2. Att både mottagare av gåvan och överlåtare skriver under en förklaring om att egendomen överlåtes till mottagaren av gåvan.
3. Att köpeskillingen anges (i det här fallet 0 kr).

Om gåvobrevet uppfyller dessa krav och tolkas på så vis att du får fastigheten med omedelbar verkan, är du att betrakta som ägare av fastigheten från denna tidpunkt. Lagfart ska sökas inom tre månader men påföljden av att inte göra det är inte ogiltighet av överlåtelsen, utan en straffavgift (20 kap. 1-3 § JB).

Alltså bör du anses vara ägaren om gåvobrevet uppfyller kraven. Annars är fastigheten att betrakta som tillhörande din mor under denna tid.

Hoppas svaret är till hjälp. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång du har en juridisk fråga!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2114)
2022-01-14 Arrende eller allmän nyttjanderätt?
2022-01-14 Process bostadsrätt
2022-01-13 Vem äger fastigheten?
2021-12-30 Begäran om att åtgärda fel i fastighet och bortfraktning av kvarlämnade möbler från säljaren

Alla besvarade frågor (98478)