Fråga om gemensam bostad ska delas, trots enskild egendom

FRÅGA
Hej. Skrev när vi gifte oss ett äktenskapsförord. Där stod att allt jag ägde då och i framtiden skulle vara mitt. Att min make ej skulle ha giftorätt. Är nu skild sedan två år och har bott kvar i vår bostad med barnen sen dess då han bara flyttade. Ska nu sälja huset och har då fått höra att äktenskapsförordet inte kanske gäller. Då detta har varit vår gemensamma bostad ska han tydligen ha rätt till hälften vid en husförsäljning ändå? Hur ligger det till egentligen?Mvh...
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltig krävs det att det är skriftligen upprättat, undertecknat av båda makarna samt att det har ingetts till Skatteverket för registrering. Om ert äktenskapsförord är giltigt, är din egendom din enskilda och kan normalt sett inte delas i en bodelning. Eftersom all din egendom är enskild, antar jag att ni inte har genomfört en bodelning eller att ni annars har kommit överens om något.

Det finns två möjligheter för ditt ex att, trots ovanstående, göra anspråk på den gemensamma bostaden.

1. Övertagande av bostad kan ske om den ena makan kan visa att denne bäst behöver den. En behovsprövning görs och det beaktas särskilt om det finns barn i äktenskapet och om den ena makan får ensam vårdnad om barnen. Denne har då i regel störst behov av bostaden. Eftersom det har gått två år sen skilsmässan, och ditt ex har flyttat ut, kan jag inte tänka mig att han bäst behövde bostaden. Han har uppenbarligen klarat sig utan. Därmed anser jag denna punkt vara betydelselös i ert fall mot bakgrund av de omständigheter du har angett.

2. För att ert äktenskapsförord avseende den gemensamma bostaden ska få full verkan, krävs det att du står som ägare till bostaden. Du ska alltså ha full äganderätt. I det fall att du äger bostaden, är det din enskilda, och ditt ex har normalt ingen rätt att kräva hälften av värdet. I det fall att ni äger den gemensamt, det vill säga att ni står som ägare båda två, måste ditt ex ge sin andel i gåva till dig eller så måste du köpa ut honom, under förutsättning att han faktiskt gör anspråk på bostaden.

Han har uppenbarligen klarat sig utan bostaden, och eftersom den ska säljas, blir alltjämt ett övertagande betydelselöst. Om du är ägare till bostaden, kan du bortse från båda punkterna ovan, eftersom det är din enskilda egendom. I det fall att ni är gemensamma ägare, kan han göra anspråk på motsvarande värde. Enbart din andel blir då enskild egendom.

Jag rekommenderar att du:

1) Tar reda på äganderätten till bostaden och,

2) Tar reda på om äktenskapsförordet är giltigt.

Är ovanstående uppfyllt, kan du bortse från det du har hört om att bostaden ska delas mellan er. Den är din.

Får du motstånd från ditt ex eller om annat hinder uppstår i samband med försäljningen, är du välkommen att ta kontakt med mig så återkommer jag. Har du några frågor eller funderingar om mitt svar kan du höra av dig till mig på min mail.

Vänligen

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1176)
2020-11-28 Sälja fast egendom inom äktenskapet
2020-11-27 Undanta bostadsrätt från framtida bodelning
2020-11-26 Får jag gifta mig med min kusin?
2020-11-25 Kan jag lösa vår fastighet och se till att beloppet blir min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (86567)