FrågaAVTALSRÄTTGåva28/07/2021

Fråga om gåva av bil kan krävas tillbaka eller inte

Jag har fått en bil som gåva av en fd vän. Nu kräver han tillbaka den. Han har gått vidare till domstol. Kan vännen få rätt i tvisten?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåvolagen

Gåvolagen reglerar frågor om benefika handlingar (förmån utan krav på motprestation), nämligen under vilka omständigheter ett löfte har rättsliga följder. Lagen är tillämplig vid löften om gåvor av pengar, lösören (möbler, transportmedel, varor osv.), löpande skuldebrev och enkla skuldebrev samt aktier och andra värdehandlingar.

Om det genom ett skuldebrev eller på annat sätt ges ett löfte om gåva i pengar eller lösören så fullbordas gåvan genom att löftet kommer i mottagarens besittning. Gåva avser enligt första stycket i denna bestämmelse, fall där givaren själv gett ett löfte om att prestera något i pengar eller lösören. Om en penninggåva uttrycks i skuldebrev, måste oavsett om ett löpande eller ett enkelt skuldebrev utfärdas, de pengar givaren därigenom lovat att betala komma i mottagarens besittning för att gåvan ska fullbordas. Om gåvan gäller lösören eller pengar utan att skuldebrev utfästs, fullbordas gåvan när det utfästa (det som lovats bort) kommer i mottagarens besittning (2 § gåvolagen).

Eftersom du har fått bilen i gåva av din vän och du har rådighet över den, dvs. har den i besittning är gåvan fullbordad. Du är då att anse som ägare till bilen och kommer inte behöva lämna tillbaka den.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin ForslövRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”