Fråga om gåva av bil kan krävas tillbaka eller inte

2021-07-28 i Gåva
FRÅGA
Jag har fått en bil som gåva av en fd vän. Nu kräver han tillbaka den. Han har gått vidare till domstol. Kan vännen få rätt i tvisten?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåvolagen

Gåvolagen reglerar frågor om benefika handlingar (förmån utan krav på motprestation), nämligen under vilka omständigheter ett löfte har rättsliga följder. Lagen är tillämplig vid löften om gåvor av pengar, lösören (möbler, transportmedel, varor osv.), löpande skuldebrev och enkla skuldebrev samt aktier och andra värdehandlingar.

Om det genom ett skuldebrev eller på annat sätt ges ett löfte om gåva i pengar eller lösören så fullbordas gåvan genom att löftet kommer i mottagarens besittning. Gåva avser enligt första stycket i denna bestämmelse, fall där givaren själv gett ett löfte om att prestera något i pengar eller lösören. Om en penninggåva uttrycks i skuldebrev, måste oavsett om ett löpande eller ett enkelt skuldebrev utfärdas, de pengar givaren därigenom lovat att betala komma i mottagarens besittning för att gåvan ska fullbordas. Om gåvan gäller lösören eller pengar utan att skuldebrev utfästs, fullbordas gåvan när det utfästa (det som lovats bort) kommer i mottagarens besittning (2 § gåvolagen).

Eftersom du har fått bilen i gåva av din vän och du har rådighet över den, dvs. har den i besittning är gåvan fullbordad. Du är då att anse som ägare till bilen och kommer inte behöva lämna tillbaka den.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?