Fråga om gärningsculpa mm.

FRÅGA
Hej, det är så att min bror lånade en stulen mc av en mycket yngre kille som vi vet missbrukar driver i olika slag. Tyvärr så körde min bror ihjäl sig på denna mc'n samma dag. kan killen han lånade mc av bli straffad på något vis, typ vållande till annans död?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det jag utreder i det följande är huruvida den yngre killen har begått något brott i förhållande till din brors död. Att han kan bli dömd för stöld av motorcykeln är således inte relevant. Det går att som utgångspunkt tänka sig att uppsåtsbrott (dvs. brott där uppsåt är ett krav) är uteslutet just pga. bristande uppsåt. Uppsåtsbrott i relation till följden död är främst mord, 3 kap. 1 § brottsbalken; nedan BrB, samt dråp, 3 kap. 2 § BrB. Vållande till annans död, 3 kap. 7 § BrB, kräver inte uppsåt utan oaktsamhet. Det är främst vållande till annans död som kan bli aktuellt i detta fall.

Rekvisiten till vållande till annan dör är "av oaktsamhet orsakar annans död". Det är i första ledet viktigt att utreda om det varit ett straffbart orsakande av döden genom utlånandet av motorcykeln till din bror. De straffbara orsakandena begränsas främst av krav på gärningsculpa och uppsåt/personlig oaktsamhet. Kravet på gärningsculpa innebär enkelt uttryckt att vissa faktiska orsakanden inte kan anses straffbara eftersom att orsakandet inte skedde genom ett otillåtet risktagande, eller att den inträffade följden inte var relevant i relation till risktagandet.

Ett exempel kan illustrera det sagda.
A ger sin mor flygbiljetter till Hawai. Planet störtar på vägen vilket resulterar i moderns död. Kan A:s orsakande (genom att ge biljetterna till modern) anses vara ett straffbart orsakande? Svaret är nej, eftersom att orsakandet inte skedde genom ett otillåtet risktagande.

Hur relateras då detta till killen som lånade ut motorcykeln till din bror? Frågan är huruvida utlånandet av motorcykeln var ett potentiellt straffbart orsakande. Vid besvarande av den frågan måste för det första gärningen och följden delas upp. Gärningen var att låna ut motorcykeln, följden var död. Risker med att låna ut motorcykeln är bl.a. att personen kan dö, även om den risken torde vara liten (om det är en vuxen person som kör enligt trafikreglerna). Om din bror var ung och killen visste att han inte hade motorcykelkörkort är det något som talar för otillåtet risktagande. Utan att veta något om detta utgår jag från att din bror var vuxen med körkort.

Bedömningen, utan att veta så mycket om de aktuella omständigheterna, mynnar troligen ut i att risktagandet (att låna ut motorcykeln) inte anses vara ett otillåtet sådant i relation till döden. Så behöver förstås inte vara fallet om omständigheter som inte angetts talar åt det andra hållet.

Vidare måste det för brott föreligga personlig oaktsamhet vid brottet vållande till annans död. Utan att veta så mycket om omständigheterna går det inte att föra en så meningsfull diskussion om sådan förelegat.

Sammantaget kan sägas att det finns en chans att utlånandet var straffbart, men att det är svårt att säga utan mer ingående information. En domstol skulle förmodligen uppehålla sig vid frågorna om gärningsculpa och personlig oaktsamhet. Det hela är väldigt tekniskt och komplicerat, så jag förstår om det är lite svårt att smälta det som redogjorts för ovan.

Jag hoppas att detta var till någon hjälp!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Min bror hade ej körkort vare sig för bil eller mc :/
2016-09-02 10:21
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (378)
2020-10-27 Vad kan straffet blir om man slår till någon?
2020-10-18 Vad kan man få för straff för att ha misshandlat sin flickvän?
2020-10-13 Jag är 16 år och är polisanmäld för misshandel, vad kommer att ske?
2020-10-02 Kan man dömas till misshandel genom underlåtenhet?

Alla besvarade frågor (85634)