Fråga om fullmäktigs möjligheter att sätta andra i sitt ställe

2016-10-07 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Jag har beslutat att agera som ombud för en person i alla hans ärende hos Försäkringskassan. Fullmakt är skriftligt och registrerad hos myndigheten. Dagen jag själv mådde inte bra och inte kunde gå till myndighetens brevlådan anlitade jag själv en ombud med muntliga instruktioner att lämna brevet i mynidghetens brevlådan. Och det gjorde han. Tycker Ni att det var fel - jag menar kunde jag inte som omud ge en annan en tillfälligt muntligt fullmakt i samma ärende som jag hade fått fullmakten för ? -
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

För att du ska ha haft rätt att "befullmäktiga andra" att företräda personen i fråga måste fullmakten som du fått av personen uttryckligen ge dig en sådan möjlighet till befullmäktigande av andra. Om en sådan möjlighet inte finns inskriven i fullmakten har du därför inte haft rätt att på egen hand befullmäktiga andra i frågan.

Med vänlig hälsning

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1391)
2021-04-11 Ändra en fakturakopia
2021-04-09 Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka pengar som tillhör mig?
2021-04-09 Tillhandahåller Lawline juridiskt hjälp med utfärdande av kontrakt/avtal?
2021-04-04 Får en bröstarvinge sälja sin förälders saker med fullmakt utan att fråga övriga bröstarvinar

Alla besvarade frågor (91260)