Fråga om framtidsfullmakt

2020-02-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hejsan,Min mamma vill att jag och min syster ska skaffa fullmakt på henne, innan hon blir snurrig säger hon.Hur fungerar det om vi båda två ska ha fullmakt på henne? Måste man lämna till tingsrätten eller kan man bara stoppa det i ett kassaskåp om man har två vittnen.Började även fundera om min man och jag kanske borde skriva ett mellan oss också.Vad kostar det att göra en fullmakt, räcker det om man skriver ut en gratismall på nätet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du talar om kallas en framtidsfullmakt och regleras i lagen om framtidsfullmakter (se här). Vad gäller formkraven framgår av 4 § att en framtidsfullmakt ska vara skriftlig. Din mor ska i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter. Du och din syster får inte vara vittnen om ni tänker vara innehavare av fullmakten.

Av 5 § framgår att det av framtidsfullmakten ska framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och vilka övriga villkor som gäller. Utöver det behövs inget särskilt dokument, ett vanligt A4 räcker.

Av 9 § framgår att framtidsfullmakten träder i kraft när er mor enligt 1 § på grund av antingen sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Ni ska då enligt 11 § vända er till tingsrätten för att ansöka om ett beslut om att framtidsfullmakten ska träda i kraft.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Carl Oscarsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1339)
2020-09-30 Upprätta en framtidsfullmakt
2020-09-27 Rätten att återkräva egendom som bestulits och därefter hamnat i ny ägares hand.
2020-09-19 Kan man driva in en skuld utan att ha ett skriftligt avtal?
2020-09-15 Försäljning av varor man inte äger

Alla besvarade frågor (84630)