Fråga om försäjlning av samägd fastighet

2017-01-27 i Samägandeavtal
FRÅGA
Vi är tre systrar som fått ett hus av vår mamma. Nu vill ena systern bli utköpt. Kan hon kräva försäljning av huset?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Att ni tre är ägare till en fastighet innebär att ni samäger fastigheten. När flera personer samäger en fastighet kan kan t.ex. två personer köpa ut den tredje så att endast två personer samäger fastigheten. En delägare kan inte tvinga de andra delägare att köpa ut henne. Däremot gäller det enligt 6 § lagen (1904:48) om samäganderätt att var och en av delägarna i en samägd fastighet kan ansöka hos domstol om att fastigheten ska bjudas ut till försäljning på offentlig auktion. 6 § gäller inte om delägare avtalat om försäljningsförbud. Hela fastigheten kommer att bjudas ut. Domstol kan om en delägare visar synnerliga skäl för anstånd, t.ex om kvarsittningsrätt till fastigheten finns, meddela anstånd med utbjudande. De andra delägare kan även lägga bud vid den offentliga auktionen. Enligt 9 § lagen om samäganderätt kan de övriga delägare kräva att fastigheten inte får säljas under ett fastställt pris.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (561)
2021-01-18 Hur löser man ut delägare ur samägt gods när det finns hembudsklausul?
2021-01-10 Samäganderättsavtal - hur och varför?
2021-01-01 Tvångsförsäljning av bostadsrätt
2020-12-30 Vem har rätt till en katt efter separation, om katten är köpt gemensamt?

Alla besvarade frågor (88217)