Fråga om förfarande vid ändring eller tillägg i äktenskapsförord

FRÅGA
Hej jag och min man har redan ett äktenskapsförord sedan 3 år tillbaka. jag ska nu köpa ett hus som investering. Kan vi endast göra ett tillägg i äktenskapsförordet eller måste vi skriva om allt? Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Regleringen beträffande äktenskapsförord återfinns i Äktenskapsbalkens (ÄktB) 7 kap. 3 §.

Ett äktenskapsförord kan upprättas såväl inför som under ett äktenskap. En förutsättning för att ett äktenskapsförord ska vinna giltighet är att det upprättats med iakttagande av vissa formkrav (skriftligt och undertecknat) och att det registrerats hos Skatteverket.

Det går dessvärre inte att tillföra ändringar eller tillägg i ett förevarande äktenskapsförord, utan önskar man tillföra dylikt måste ett nytt äktenskapsförord upprättas och i sin tur registreras hos Skatteverket även det. Detta hindrar dock inte att det nya äktenskapsförordet upprättas med samma lydelse som det gamla men att tillägget som Du önskat tillföra i det senare finns med.

Behöver Du hjälp med att upprätta ett juridiskt giltigt äktenskapsförord kan jag rekommendera Lawlines webbaserade och prisvärda tjänst för just detta. Denna finner du här.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1157)
2020-10-22 Påverkar ett äktenskapsförord arvsfördelningen?
2020-10-20 Återkallelse av äktenskapsförord
2020-10-13 Vad är viktigt att tänka på vid (totalt) äktenskapsförord och hur fördelas samägd fastighet?
2020-10-11 Vad behöver jag ha med mig när jag gifter mig i Turkiet?

Alla besvarade frågor (85506)