Fråga om förfarande vid ändring eller tillägg i äktenskapsförord

Hej jag och min man har redan ett äktenskapsförord sedan 3 år tillbaka. jag ska nu köpa ett hus som investering. Kan vi endast göra ett tillägg i äktenskapsförordet eller måste vi skriva om allt? Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Regleringen beträffande äktenskapsförord återfinns i Äktenskapsbalkens (ÄktB) 7 kap. 3 §.

Ett äktenskapsförord kan upprättas såväl inför som under ett äktenskap. En förutsättning för att ett äktenskapsförord ska vinna giltighet är att det upprättats med iakttagande av vissa formkrav (skriftligt och undertecknat) och att det registrerats hos Skatteverket.

Det går dessvärre inte att tillföra ändringar eller tillägg i ett förevarande äktenskapsförord, utan önskar man tillföra dylikt måste ett nytt äktenskapsförord upprättas och i sin tur registreras hos Skatteverket även det. Detta hindrar dock inte att det nya äktenskapsförordet upprättas med samma lydelse som det gamla men att tillägget som Du önskat tillföra i det senare finns med.

Behöver Du hjälp med att upprätta ett juridiskt giltigt äktenskapsförord kan jag rekommendera Lawlines webbaserade och prisvärda tjänst för just detta. Denna finner du här.

Med vänlig hälsning,

Niclas LindblomRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”