Fråga om fördelning av arv till bröstarvingar

2016-09-26 i Testamente
FRÅGA
Hej, jag fick ett arv från min far och hjälpte då min som med hans skulder. Jag har 2 st barn och min fråga är, kan jag i ett testamente skriva att samma summa som min son redan har fått ska först ges till min dotter och därefter ska resten delas på båda mina barn? Om så är möjligt ska då min underskrift bevittnas av 2 st personer?
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Hur arv ska fördelas regleras i ärvdabalken. Dina barn är s.k. bröstarvingar och ska som huvudregel ha lika mycket var av arvet, se 2 kap 1 § ÄB. Genom ett testamente kan du dock själv välja hur din kvarlåtenskap ska fördelas, se 9 kap 1 § ÄB. Båda dina barn måste emellertid få sin laglott, dvs hälften av det arv de var för sig skulle fått om du inte hade upprättat ett testamente, se 7 kap 1 § ÄB.

För att din son inte ska behöva avräkna det belopp han fått av dig för att betala av skulder, se 6:1 och 7:2 ÄB (förskott på arv), ska du skriva i testamentet att avräkning inte ska ske.

Du kan alltså föreskriva att din dotter ska få motsvarande summa som din son har fått, förutsatt att hälften av resterande kvarlåtenskap täcker hans laglott.

Ja, när du upprättar och undertecknar ditt testamente ska två vittnen närvara, se 10 kap 1 § ÄB. De ska veta om att det är ett testamente de bevittnar, men behöver inte veta innehållet. Vittnena ska också skriva under testamentet. Observera att det inte får vara make, sambo, syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led (tex. barn, mamma), se 10 kap 4 § 1 st.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2730)
2021-01-24 Vem ärver när en testamentstagare är avlidet?
2021-01-24 Kan jag göra mitt syskon arvslöst genom testamente?
2021-01-23 Kan testamente skrivas för att skydda en sommarstuga?
2021-01-23 När är arv ett legat?

Alla besvarade frågor (88421)