Fråga om föräldraledighet

2016-03-31 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hejsan, kan man neka föräldraledighet? Tex om alla anställda begär föräldrarledighet under samma period.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Aktuell lag som behandlar frågor om föräldraledigheten är föräldraledighetslagen. Det går inte att inskränka rätten till föräldraledighet som varje arbetstagare har då den blivit förälder. Det betyder att du inte kan neka dina anställda deras rätt till ledighet. Rätten till ledighet stadgas i § 3 och består av fem former:

1. Hel ledighet för en kvinnlig arbetstagare i samband med hennes barns födelse och för amning (mammaledighet, 4 §).

2. Hel ledighet för en förälder tills barnet blivit 18 månader eller, under förutsättning att föräldern då har hel föräldrapenning, för tid därefter (hel ledighet med eller utan föräldrapenning,5 §).

3. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel medan föräldern har tre fjärdedels, halv, en fjärdedels respektive en åttondels föräldrapenning (delledighet med föräldrapenning,6 §).

4. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel tills, i huvudfallet, barnet fyllt åtta år (delledighet utan föräldrapenning, 7 §).

5. Ledighet för en arbetstagares tillfälliga vård av barn (ledighet med tillfällig föräldrapenning m.m., 8§)

Lagen finner du: här

När det är tal om påtaglig störning i verksamheten handlar det inte om nekande utav föräldraledigheten, utan att arbetstagaren ska samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning och andra frågor som rör ledigheten. Om det kan göras utan olägenhet för arbetstagaren, ska förläggningen ske så att inte ledigheten medför en påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. Denna bestämmelsen hittar du i lagens 14 §.

För att förtydliga - föräldraledigheten kan inte nekas oavsett störning i arbetsgivarens verksamhet. Missgynnande av arbetstagare till följd av föräldraledigheten är förbjudet och en arbetsgivare som bryter mot föräldraledighetslagen kan bli skyldig att betala skadestånd, se 16 § och 22 §.

Som det ser så finns det inga undantag som kan inskränka på en arbetstagares rätt till föräldraledighet. Det bästa vore därför om du kunde prata med dem som har begärt att vara föräldralediga och se ifall ni kan komma överens om något.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll