FrågaKÖPRÄTTKöplagen08/05/2022

Fråga om fel i vara?

Hej jag köpte en cross av en privatperson på blocket provkörde den då man inte för framföra oreggade fordon på allmän väg. När jag kom hem så insåg vi att kopplingen va trasig vi skrev till han och sa att vi ville ha pengar tillbaka för att köpa nya delar till kopplingen. Eftersom vi behövde veta vad som va trasigt mer exakt så skruvade vi isär för att se vad det skulle kosta med nya delarna. Nu säger han att vi inte har någon rätt att få några pengar av han eller att häva köpet. Finns det något man kan göra eller har vi ingen rätt att få tillbaka pengarna eller häva köpet?

Lawline svarar

  

Hej, 

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Med utgångspunkt att köpet har skett från en annan privatperson som brukar vara fallet vid köp på blocket så gäller Köplagen (1990:931). För att få tillbaka pengarna eller häva köpet för en vara krävs en flerstegsprövning: 

Fel i varan

Allmänt gäller att varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet( se 17 § första stycket Köplagen). Har ni inget avtal, då ska varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används ( se 17 § andra stycket p.1 köplagen). I detta fall är ändamålet att köra crossen. Det ändamålet förhindras av att kopplingen är trasig. I 17 § tredje stycket samma lag talas det om att fel i varan föreligger om varan inte stämmer överens med antingen första eller andra stycket samma paragraf, eller inte något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Begreppet ”fog kunnat förutsätta”, skulle kunna förklaras som det köparen borde ha kunnat förväntat sig. Ett exempel på detta är om crossen är en äldre modell, har stått utomhus under längre perioder eller har körts långa sträcker som brukar enligt sedvänja innebära att det är dags att byta ut kopplingen. Då kan detta innebära att köparen haft fog att kunna förutsätta att det var fel på kopplingen. Däremot om crossen var i princip ny så gäller motsatsen, dvs att köparen med fog kunnat förutsätta att kopplingen var fungerande, i sådant fall bör det föreligga fel i varan. 

Undersökningsplikt

Köparen får inte såsom fel åberopa vad hen antas ha känt till vid köpet (20 § Köplagen). För detta krävs att köparen känt till en omständighet som i och för sig kan tyda på fel och förstått sambandet mellan detta och felet (Lagkommentar Munukka, J. Karnov. 2022-05-08). Detta skulle kunna vara om crossen har ett högt miltal. Dock förutsatt att den inte har ett högt miltal, och inga andra omständigheter talar för att kopplingen borde ha varit trasig, får det nog anses som att köparen har uppfyllt sin undersökningsplikt före köpet. 

Reklamation

Om det är fel på varan behöver köparen påtala bristen till säljaren inom skälig tid efter det att ni hade märkt felet, dvs lämna en reklamation (32 § Köplagen). Antagligen har ni en lite längre reklamationsfrist, då det verkar ha krävt att ni tog isär kopplingen för att hitta felet. Möjligtvis skulle detta kunna sträckas t.o.m. en månad från att crossen överlämnades. 

Påföljder

Om det är fel i varan som köparen inte borde ha eller kände till och reklamation har skett i rätt tid. Har köparen rätt att kräva att felet avhjälps utan någon kostnad för köparen (34 § Köplagen). Dvs att säljaren lämnar in crossen på lagning och står för kostnaderna. Detta behöver ni tala om för säljaren att ni kräver avhjälpande( se 35 § Köplagen). 

För hävning krävs att avhjälpande inte kommer i fråga (37 § Köplagen). Då felet beror på att kopplingen är trasig, och inga andra omständigheter verkar vara för handen bör avhjälpande vara den primära påföljden som kan tillämpas. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline

Vänliga hälsningar, 

David AlmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”