FrågaAVTALSRÄTTSamägandeavtal15/06/2015

Fråga om fastighet som innehas med samäganderätt kan försäljas mot delägares vilja

Hej!

Om A och B äger en fastighet gemensamt (50/50) och A vill sälja men inte B (som inte kan lösa ut A). Vad gäller då?

Med vänlig hälsning, Eva Mellberg

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Förhållandet mellan ägare vid samägande av en fastighet regleras i samäganderättslagen. I lagens 6 § stadgas att varje delägare till en fastighet har rätt att ansöka hos tingsrätten för att få fastigheten såld, för gemensam räkning, på offentlig auktion. Detta innebär med andra ord att personen A i din fråga alltså kan få till stånd en försäljning av fastigheten, trots att B sätter sig emot detta, enligt huvudregeln.

Den ovan angivna bestämmelsen i 6 § samäganderättslagen är emellertid dispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort. Om A och B således har ingått ett avtal som innebär att en tvångsförsäljning inte kan begäras enligt 6 § samäganderättslagen, så finns alltså inte den möjligheten.

Till sist kan nämnas att en begäran om att få fastigheten såld på offentlig auktion kan skjutas på framtiden, om en delägare kan visa synnerliga skäl för att en försäljning inte ska genomföras. Synnerliga skäl kan t.ex. avse sociala förhållanden som skulle tala emot en försäljning. Högsta domstolen verkar dock i praxis ha ställt höga krav på vad som kan utgöra synnerliga skäl. Se t.ex. NJA 1979 s. 562.

Hoppas att ovanstående gav dig svar på din fråga. I annat fall är du välkommen att ställa ytterligare frågor i formuläret nedan.

Med vänlig hälsning,

Adam Karttunen BarkRådgivare
Hittade du inte det du sökte?