Fråga om ett historiskt dokument och dess inverkan på fastighetsförsäljning

2020-05-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej Jag ställde tidigare en fråga till Lawline men inte fått något svar. Jag undrade: om ett gammalt brev från 1964 som finns på riksarkivet är bindande för försäljning av en fastighet om det inte finns inskrivet i Fastighetsboken på Lantmäteriet?Brevet uttrycker vad fastigheten som varit en skola fram till dess (1864) för användas till när det överläts från en Socken till en annan - och den socken inte längre finns.Vill gärna få svar,VänligenLotta Nycander
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar jag det som du menar 1864 i båda de utskrivna årtalen i din text. Jag tolkar det också som att du äger fastigheten idag.

Du lämnar inte så mycket information så det är svårt för mig att svara på detta mer än i väldigt allmänna termer.

Din fråga är, om jag uppfattar den rätt, om du kan sälja din fastighet utan hinder. Svaret är att under förutsättning att du har full äganderätt till fastigheten, hel lagfart och att den inte belastas av någon i fastighetsregistret begränsande omständighet så svaret med högsta sannolikhet ja.

Anar också en andra del i din fråga; kan något eventuellt villkor från en tidigare överlåtelse av fastigheten fortfarande vara aktuellt för din försäljning. Jag har svårt att se någon situation där ett sådant scenario skulle kunna bli aktuellt.

För att kunna svara lite mer utförligt och mer specifikt för ditt fall behöver jag veta mer. Vad är det för brev du tänker på och vad för villkor är det som avses och hur menar du att brevets villkor skulle påverka dig.

Du får gärna skriva och fråga igen eller skriva en uppföljande fråga till mig.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2013)
2021-01-24 Sälja andel av samägd fastighet
2021-01-22 Har man rätt till värdeökningen på huset efter att ens andel överlåtits genom gåva till sambo?
2021-01-15 Hjälp med att upprätta ett överklagande
2021-01-15 Hur överlåter man en fastighet som gåva?

Alla besvarade frågor (88408)