Fråga om ersättning vid halkolycka

FRÅGA
Skulle parkera för att arbeta natt.Halkade på en stor isfläck.Bröt ben i handen gipsades 3 veckor.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Eftersom det inte framgår någon tydlig fråga i ditt meddelande till oss, tolkar jag det som att du vill veta om
du kan få skadestånd för en halkolycka som ledde till att du bröt handen?

Vem ansvarar för underhåll av mark?

Den som äger marken är skyldig att ansvara för underhåll. Har markägaren agerat vårdslöst och följden av detta blivit att du brutit armen, kan du ha rätt till skadestånd för att du lidit personskada. Ett vårdslöst agerande kan t.ex. vara om markägaren inte sandat enligt underhållsplan (se här).

Vad kan du kräva ersättning för?
Ersättning kan krävas för kostnader, sveda och värk, inkomstförlust samt bestående men. Huvudregeln är att ersättningen ska sätta dig i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig skett (se här).

Hur går du tillväga för att kräva ersättning?
I första hand måste du ta reda på vem som äger marken där du halkat. I andra hand kontaktar du markägaren och berättar vad som hänt samt kräver skadestånd för skadan.

- Allmänna reklamationsnämnden kan hjälpa dig att pröva om markägaren varit vårdslös.

Ytterligare tips på vad du bör göra:

- Ta bild på skadeplatsen. Är det fortfarande halkrisk på parkeringen? Fanns det eventuella vittnen på plats?
- Anmäl din skada till eventuella olycksfallsförsäkringar som du har privat eller via arbetsgivare och fackförbund.

Avslutning
Det är svårt för mig att ge dig ett hundraprocentigt svar på vad utfallet blir då ersättningen beror på huruvida det går att påvisa att markägaren brustit i att sanda eller inte.

Om du vill ha ytterligare hjälp ber jag dig vända dig till någon av våra duktiga jurister på vår juristbyrå - här.

Lycka till!

Vänligen,

Emelie Ström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (57)
2021-08-09 Ersättning för olycka med för lågt uppsatt vägmärke?
2021-04-19 Halkar på kommunens mark, skadestånd?
2021-02-26 Skada till följd av halka.
2021-01-15 Ersättning om man halkat utanför fastighet

Alla besvarade frågor (97650)