FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt30/09/2015

Fråga om ersättning kan erhållas för arsenik i barnmat

Hej har precis fått reda på att det finns arsenik i barngöt (semper) som ja gett mitt barn under flera år. Och jag är väldigt förbannad att det finns något så farligt i barnmat!! Jag undrar om ja på något sätt kan stämma dom eller få någon slags ersättning? Man har ju trott att det ska vara bra för ens barn, det är ju för tusan barnmat! Tacksam för hjälp!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!

Jag förstår din situation och att det måste kännas väldigt frustrerande!
Det framgår inte i din fråga vad exakt du vill ha ersättning för med jag utgår att det är just skadestånd du syftar på.
I skadeståndslagen regleras de regler som berör skadestånd. Lagen finner du: https://lagen.nu/1972:207

En första förutsättning för att skadestånd över huvud taget ska kunna komma ifråga är givetvis att någon är skadad. Skadeståndet är en särskild ersättning för just skador, vilket innebär att det inte är tänkt att ersätta alla slags besvär eller effekter.
Personskador kan som vara av såväl fysiskt som psykiskt slag. Om skadeståndsförutsättningarna i övrigt är uppfyllda finns det särskilda regler om hur skadeståndet ska beräknas och vad det är som omfattas av skadeståndet.
I 5: kapitlet 1 § skadeståndslagen regleras vad som kan anses vara personskador. Vad som utgör personskada är i allmänhet inte så svårt att avgöra. Sådana skador som brutna ben, sår eller ledskador är typiska exempel på personskador, men även psykiska skador är personskador. I vissa fall kan det vara svårt att avgöra om vissa besvär ska vara att hänföra till personskada. En bedömning huruvida skada föreligger görs alltid i det enskilda fallet. Därför finns det inga förutsägbara svar på vad som anses vara en skada.
Culparegeln innebär förenklat att skadeståndsskyldighet bara föreligger om den som orsakat skadan varit oaktsam, eller culpös (eller om man orsakat skadan med avsikt). En annan aspekt av skadeståndsbedömningen är kravet på orsakssamband.

En lag som reglerar ansvaret för företag är produktansvarslagen. Den finner du : https://lagen.nu/1992:18

I 1:a § står det: Skadestånd enligt denna lag betalas för personskada som en produkt har orsakat på grund av en säkerhetsbrist.

I § 3 står det när en produkt har en säkerhetsbrist. "En produkt har en säkerhetsbrist, om produkten inte är så säker som skäligen kan förväntas. Säkerheten skall bedömas med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd och hur den har marknadsförts samt med hänsyn till bruksanvisningar, tidpunkt då produkten satts i omlopp och övriga omständigheter."

Förutsättningen för att en säkerhetsbrist ska föreligga är att det inte ska kunna förväntas att Sempers barngröt har arsenik i sig. Nu läste jag dock på Sepers hemsida att de informerar om att det kan finnas halter av arsenik i deras barnmat viker gör att det är något som kan förväntas.

För att ditt barn ska kunna få skadestånd krävs det att det har uppkommit en skada på barnet. Det ska även påvisas att just arseniken som barngröten innehöll orsakade skadan på ditt barn (orsakssamband). Om detta inte går att bevisa är svårt att få ut någon ersättning.


Jag hoppas att allt löser sig för dig och ditt barn!

Hälsning

Odysseas Georgakakis PaulssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000