Fråga om erkännande av utländska äktenskap i Sverige

FRÅGA
Hej!! Jag är svensk medborgare som har gift mig utomlands med en irakisk kvinna som bor i Iran.Vi gifte oss i Iran.Jag har lämnat increligiös certifikat intyg från en imam då vi gifte oss enligt Islam och så som giftermål ska vara. Har lämnat in allt som man ska lämna in såsom kopia på hennes pass. Giftermål från imam och en myndighet som har översatt och stämplat det.Nu kräver skatteverket att vi ska visa upp en intyg som är giltig i det vigsellandet. Registerutdrag eller familjebok.Men hon är inte iransk medborgare. Borde det inte räcka med det religiösa islam giftemål intyg med vittne fingeravtryck och namnteckning mm räcka?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 1 kap. 7 § lagen om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmyndarskap ska äktenskap som ingåtts utom riket enligt främmande lag anses giltig till formen, om det är giltigt i den stat där det ingicks.

Det innebär alltså att för att giftermålet ska erkännas i Sverige måste det vara giltigt i Iran. Det innebär inte att vigseln måste ha skett enligt lagen på vigselorten, utan det räcker att vigseln gäller i vigsellandet (Iran) oavsett vilken rättsordning som läggs till grund för bedömningen. Du måste visa ett intyg som visar på att Iran erkänner ert äktenskap för att det ska erkännas i Sverige.

Med vänliga hälsningar,

André Tito
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1147)
2020-09-20 Hur behåller jag min egendom vid skilsmässa?
2020-09-14 Vilka skäl finns för underrättelse till Skatteverket om förrättad vigsel?
2020-09-10 Äktenskapsförord - Om företag ska ingå i bodelningen
2020-09-08 Om äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (84206)