Fråga om en olåst grind kan anses vara ett hinder mot utövande av servitut

2015-12-30 i Servitut
FRÅGA
Har markägaren av vår servitutsväg rätt att sätta upp olåst grind fastän alla boende som har rätt att nyttja vägen inte sagt ja till detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler rörande servitut är stadgade i Jordabalkens (JB) 14:e kapitel. Servitut upplåtes skriftligen enligt 14 kap. 5 § JB och kan likställas med ett avtal mellan er som bor vid servitutsvägen. I ert fall har det gett er som fastighetsägare rätt att nyttja väg. Se: här
Avtalsservitut får avse endast ändamål som är av stadigvarande betydelse för den fastigheten och får icke förenas med skyldighet för ägaren av den tjänande fastigheten att fullgöra annat än underhåll av väg, byggnad eller annan anläggning som avses med servitutet.

Att sätta upp en grind kan under vissa omständigheter strida mot servitutet syfte. Frågan är om handlingen inskränker utövandet av servitutet, om så är fallet så strider det mot avtalet som har upprättats mellan er fastighetsägare enligt bestämmelserna i 14 kap. 11 § JB. Det kan leda till att markägaren vid servitutet blir tvungen att återställa det som har rubbats alternativt ersätta skada som uppkommit på grund av åsidosättandet enligt 14 kap. 7 §.

I ert fall är dock frågan hur pass stor inskränkning grinden är för er som utövar servitutet. Du skriver att det är en olåst grind vilket tekniskt sett innebär att det inte är en betydande begränsning för övriga fastighetsägare att nyttja servitutet. Har ni dock upprättat något annat i ert servitutsavtal så ska givetvis det gälla i första hand!

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (263)
2020-10-01 Kan ett servitut förhindra uppförandet av en byggnad på den tjänande fastigheten?
2020-09-18 Hur ändrar jag ett servitut som är felmärkt på kartan?
2020-09-12 Hur skriver man ett giltigt avtalsservitut?
2020-08-30 Tjänande fastighetens rättigheter vid servitut?

Alla besvarade frågor (85217)