FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut30/12/2015

Fråga om en olåst grind kan anses vara ett hinder mot utövande av servitut

Har markägaren av vår servitutsväg rätt att sätta upp olåst grind fastän alla boende som har rätt att nyttja vägen inte sagt ja till detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler rörande servitut är stadgade i Jordabalkens (JB) 14:e kapitel. Servitut upplåtes skriftligen enligt 14 kap. 5 § JB och kan likställas med ett avtal mellan er som bor vid servitutsvägen. I ert fall har det gett er som fastighetsägare rätt att nyttja väg. Se: https://lagen.nu/1970:994#K14P1S2
Avtalsservitut får avse endast ändamål som är av stadigvarande betydelse för den fastigheten och får icke förenas med skyldighet för ägaren av den tjänande fastigheten att fullgöra annat än underhåll av väg, byggnad eller annan anläggning som avses med servitutet.

Att sätta upp en grind kan under vissa omständigheter strida mot servitutet syfte. Frågan är om handlingen inskränker utövandet av servitutet, om så är fallet så strider det mot avtalet som har upprättats mellan er fastighetsägare enligt bestämmelserna i 14 kap. 11 § JB. Det kan leda till att markägaren vid servitutet blir tvungen att återställa det som har rubbats alternativt ersätta skada som uppkommit på grund av åsidosättandet enligt 14 kap. 7 §.

I ert fall är dock frågan hur pass stor inskränkning grinden är för er som utövar servitutet. Du skriver att det är en olåst grind vilket tekniskt sett innebär att det inte är en betydande begränsning för övriga fastighetsägare att nyttja servitutet. Har ni dock upprättat något annat i ert servitutsavtal så ska givetvis det gälla i första hand!

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Odysseas Georgakakis PaulssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”