Fråga om en arbetsgivares rätt att säga upp ett vikariat. Skillnaden mellan tidsbegränsade vikariat och ledighetsanknutna vikariat.

2018-01-20 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag har gått på ett vikariat sen sept 2016 för en person. Jag har nu höst fått vara mycket sjukskriven på grund av knäsmärtor. Jag har nu fått diagnos och ska behandlas och är sjukskriven. Mitt vikariat är skriven nu till den 11 februari men har nu blivit varsslad att mitt vikariat inte blir förlängt, men personen som jag går för kommer nte tillbaka. Dom varslar mig för att jag har detta knäproblem. Läkaren anser att efter behandling kan jag gå tillbaka till arbetet. Jag har arbetat i kommunen sen sommaren 2015. Det ag undrar är om dom kan verkligen varsla mig för detta? Chefen har förklarat för mina kollegor att jag inte kunde svara på om jag kunde gå tillbaka och att det var ett gemensamt beslut vilket det inte var. Jag föreslog själv att dom skulle förlänga mig och sen vad sjukgymnastiken gav för resultat.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Vikariat är tidsbegränsade anställningar, vars reglering du hittar i lagen om anställningsskydd (LAS) 5 §. Ett vikariat ska knytas till en viss persons arbetsuppgifter och upphör vanligtvis genom den avtalade anställningstidens utgång eller genom att den lediga, ordinarie, arbetstagaren kommer tillbaka. Eftersom du skriver att ditt vikariat är skrivet till den 11:e februari så antar jag att anställningen är tidsbegränsad till och med detta datum, och att anställningstiden således löper ut den 11:e februari.


Beslutet att förlänga ditt vikariat ligger helt hos arbetsgivaren när det kommer till tidsbegränsade anställningar. Om denne inte vill förlänga ditt vikariat så behöver den inte göra detta, och arbetsgivaren behöver heller inte uppge skälen till att anställningen inte förlängs. Det är vanligt att arbetsgivare anställer folk på precis två år i vikariat och s.k allmänna visstidsanställningar för att försöka undvika att personer "lasas in" på arbetsplatsen, dvs får en tillsvidareanställning. Eftersom du varit anställd på kommunen sedan sommaren 2015 och ditt nuvarande vikariat löper sedan september 2016 så antar jag att du befinner dig nära gränsen för att lasas in. Detta kan vara ett skäl från arbetsgivaren att inte förlänga ditt vikariat. Ett annat skäl skulle också förstås kunna vara att arbetsgivaren bedömer att det inte finns tillräckligt med arbete för att ha kvar dig som anställd, dvs arbetsbrist. Det skulle slutligen också kunna handla om personliga skäl. Det viktiga är att arbetsgivaren inte har någon skyldighet att förlänga ditt vikariat, utan kan välja att säga upp det till anställningstidens utgång.

Det är alltså inte tal om någon uppsägning i vanlig ordning, utan arbetsgivaren har enbart varslat om att din tidsbegränsade anställning inte kommer att förlängas, vilket denne har skyldighet att göra enligt LAS 15 §.Annorlunda blir det dock om det i ditt anställningsavtal inte står ett sista datum för anställningen, dvs om det enbart står att du vikarierar för en viss person. Då brukar man tolka detta som att arbetsgivare och arbetstagare kommit överens om att anställningen ska vara fram tills dess att den person som vikarien vikarierar för kommer tillbaka. Om detta är fallet så har din arbetsgivare inte rätt att säga upp ditt avtal i förtid.


Mitt råd till dig blir följaktligen att kontrollera ditt anställningsavtal. Om ditt vikariat uttryckligen tidsbegränsats till den 11:e februari så har arbetsgivaren inte gjort något fel, och då finns det troligtvis inte så mycket att göra tyvärr.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Lucas Cyrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (816)
2022-01-27 Kan man provanställa någon igen efter att denne varit sjukskriven under prövotiden?
2022-01-26 Vad gäller om arbetstagaren sänker ens lön för man är gravid?
2022-01-16 Kan en arbetstagare kräva att få heltidsanställning?
2022-01-15 Kan jag bli inlasad som behovsanställd på timme?

Alla besvarade frågor (98701)