Fråga om efterlevande makes arvsrätt och efterarv till den först avlidne makens arvingar

Har en make rätt att ärva allt efter sin frus bortgång när den avlidne har sin mor och syskon i livet. I det här fallet finns det ej något testamente skrivet och inga barn mellan makarna. Ej huvudtaget något hus utan bara en hyreslägenhet men banktillgångar finnes.

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till frågor om arv besvaras dessa genom reglerna i Ärvdabalken (ÄrvB).

När en make avlider är det, såvitt den avlidne maken inte haft barn från tiden före äktenskapet, den efterlevande maken som ärver denna, ÄrvB 3:1. I och med makes bortgång kommer det dåvarande boet genomgå en fiktiv bodelning varigenom en kvot beräknas, vilken representerar den del av makarnas gemensamma egendomsmassa som utgjort den avlidnes del i det gemensamma boet.

Först när den efterlevande maken går bort, förutsatt att den först avlidnes bröstarvingar är vid livet (därefter deras bröstarvingar och så vidare), ärver dessa från den kvotdel som beräknas från den först avlidne maken då istället genom den efterlevande makens bo, ÄrvB 3:2.

Under sin kvarvarande livstid innehar den efterlevande make den först avlidne makens kvot med s.k. fri förfoganderätt. I stort sett innebär det att den efterlevande fritt kan förfoga över denna del med inskränkning från att den delen inte kan testamenteras bort eller genom otillbörlig hänsyn minskas till förlust för den först avlidne makens arvingar, jfr ÄrvB 3:3-4.

Med vänlig hälsning,

Niclas LindblomRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning