Fråga om dold samäganderätt

Hej

jag undrar följande

Min dotter och hennes kille köpte en bil tillsammans för c:a två år sedan

dom har nu separerat och killen har sålt bilen och tog alla pengarna

på kvittot från bilfirman står killen som ägare

samma sak hos transportstyrelsen killen äger bilen

Det fin bara en rad att skriva namn på för en person att äga bilen, på kvitto och transportstyrelsen

bilen kostade 96000:-

killen betalade 60000:-

min dotter 36000:-

hon förde över pengarna till killens konto vid köpet han betalade resten, hela summan överfördes från killens konto

på hennes kontoutdrag från banken finns det överförning för bil till killens konto

det finns även betalning av skatt ,försäkringar, bensin, däck, besiktning

på hennes kontoutdrag som hon har betalat

Dold samägande ?

vad kan hon göra för att få tillbaka pengar och vilken summa

har killen gjort något brott

vad kallas det i så fall

Med vänlig hälsning


Lawline svarar

Hej, och tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga,

Mycket riktigt är det dold samäganderätt som aktualiseras i Din dotters fall. Ett köp som en make/sambo har gjort i eget namn kan under vissa förutsättningar anses ha varit för båda räkning. Till grund för ett sådant synsätt ligger bedömningen att det mellan dem har förelegat en överenskommelse om att båda skulle bli ägare trots det faktum att köpet företagits i endast den enes namn.

Någon bestämmelse om dold samäganderätt återfinnes inte inte i någon särskild reglering utan är en princip som har fastställas av Högsta domstolens praxis. Konstruktionen ger den make/sambo som inte har varit formell köpare ett ekonomiskt skydd.

För att en dold samäganderätt ska uppkomma krävs att egendomen förvärvats för gemensamt bruk och med ekonomiskt tillskott, som antingen möjliggjort eller underlättat förvärvet, av den som inte utåt framträder som ägare samt att båda parterna avsett att äganderätten till egendomen ska vara gemensam. Dessa förutsättningar måste ha förelegat redan vid förvärvet.

Vad gäller kravet på att det ska ha förelegat en gemensam partsavsikt om samäganderätten har det i rättspraxis uttalats att en överenskommelse om gemensam äganderätt inte behöver vara klart uttalad utan kan vara mer eller mindre underförstådd. Kravet kan därmed anses vara uppfyllt genom att en tyst överenskommelse tolkas in i omständigheterna i samband med köpet.

Huvudregeln är att ett påstående om gemensam partsavsikt om samäganderätt ska visas, varför det åligger Din dotter att bevisa att det föreligger en sådan dold samäganderätt. I det fall Din dotter kan påvisa detta utgör dold samäganderätt en grund för fordran som hon kan göra gällande gentemot sin f.d. kille för den andel som belöper på henne.

Vi beräkning av andelar söker man vägledning i lag (1904:48 s.1) om samäganderätt (se https://lagen.nu/1904:48_s.1) p.g.a. en avsaknad av en reglering som reglerar rättsförhållandet i fråga om dold samäganderätt. Enligt 1 § ska lotterna räknas för lika där ej annat förhållande kan visas. Men i Din dotters fall kan det visas hur stor andel av bilen som belöper på henne och är också det som utgör hennes andel i egendomen (37,5 %).

Vänligen,

Rosa Nicole AbasRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000