Fråga om det går att säga upp hyresavtal som löper på bestämd tid i förtid

2017-07-14 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag har hyrt ut mitt hus. Hyrestiden är ett år. Uppsägning av avtalet kan ske med minst tre månaders varsel före avtalstidens utgång. Vi utebliven uppsägning förlängs avtalet med 1 år åt gången. Nu har hyresgästen sagt upp avtalet efter att bara ha bott lite över två månader i huset. Han hävdar att han bara behöver betala en extra månad i hyra. Måste han inte erlägga hyra för hela hyrestiden, dvs totalt 12 månader?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid uthyrning av hus är det lagen om uthyrning av egen bostad som gäller (när avtalet ingåtts efter den 1 februari 2013).

Går det att säga upp ett tidsbestämt avtal innan de löpt ut?
Ja, både hyresvärden och hyresgästen kan säga upp avtalet i förtid. Hyresvärden måste beakta en 3 månaders uppsägningstid och hyresgästen kan säga upp avtalet med endast 1 månads uppsägningstid. Rätten att säga upp gäller i alla situationer och det krävs inga speciella skäl till uppsägningen (se här)

Eftersom att det är tillåtet att säga upp även ett tidsbestämt avtal i förtid ska inte din hyresgäst erlägga betalning för hela hyrestiden, utan det är enbart under uppsägningstiden på 1 månad som betalning av hyran ska ske.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Emelie Ström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1583)
2021-07-26 Hyresvärden har sagt upp avtalet innan tillträdet har skett
2021-07-25 Rätten att veta sina hyresvillkor
2021-07-23 Hur lång uppsägningstid har jag då jag hyr ett radhus av en privatperson?
2021-07-13 Kan du säga upp din hyresgäst för att den har fört sig illa och skrämt andra hyresgäster?

Alla besvarade frågor (94258)