Fråga om det går att säga upp hyresavtal som löper på bestämd tid i förtid

2017-07-14 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag har hyrt ut mitt hus. Hyrestiden är ett år. Uppsägning av avtalet kan ske med minst tre månaders varsel före avtalstidens utgång. Vi utebliven uppsägning förlängs avtalet med 1 år åt gången. Nu har hyresgästen sagt upp avtalet efter att bara ha bott lite över två månader i huset. Han hävdar att han bara behöver betala en extra månad i hyra. Måste han inte erlägga hyra för hela hyrestiden, dvs totalt 12 månader?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid uthyrning av hus är det lagen om uthyrning av egen bostad som gäller (när avtalet ingåtts efter den 1 februari 2013).

Går det att säga upp ett tidsbestämt avtal innan de löpt ut?
Ja, både hyresvärden och hyresgästen kan säga upp avtalet i förtid. Hyresvärden måste beakta en 3 månaders uppsägningstid och hyresgästen kan säga upp avtalet med endast 1 månads uppsägningstid. Rätten att säga upp gäller i alla situationer och det krävs inga speciella skäl till uppsägningen (se här)

Eftersom att det är tillåtet att säga upp även ett tidsbestämt avtal i förtid ska inte din hyresgäst erlägga betalning för hela hyrestiden, utan det är enbart under uppsägningstiden på 1 månad som betalning av hyran ska ske.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Emelie Ström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (845)
2018-04-18 Kan min hyresvärd säga upp mitt hyresavtal i förtid?
2018-04-17 Fråga om datum för avflyttning av hyreslägenhet (12 kap. 7 § JB)
2018-04-17 Hyresvärdens rätt att hindra andrahandsuthyrning
2018-04-16 När har jag rätt till sänkning av hyra som inneboende i bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (53088)